Osallistuminen vesienhoitoon

Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2016 - 2021 oli kuultavana 1.10.2014 - 31.3.2015

Ensimmäiset koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat vuonna 2009 ja ovat voimassa vuoteen 2015. Vesienhoitosuunnitelmia päivitetään parhaillaan vuosille 2016 - 2021. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle on laadittu 2. kauden vesienhoitosuunnitelmaehdotus, joista pyydettiin palautetta 1.10.2014 - 31.3.2015 välisenä aikana.

Kuulemisasiakirja

Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen lisäksi kommenteilla oli myös yksityiskohtaisempia vesienhoidon toimenpideohjelmia, jotka löytyvät ELY-keskusten vesienhoidon internet-sivuilta:

Yksityiskohtaista tietoa mm. vesien tilasta löytyy seuraavista palveluista:

Vuoden 2015 kuulemisen palaute

Vesienhoitoalueen ELY-keskukset saivat kuulemisen aikana runsaasti palautetta sidosryhmiltä ja alueensa kunnilta. Yhteenveto vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen kuulemisen aikana tulleesta keskeisestä palauteesta on kerätty oheiseen asiakirjaan:

Palaute vesienhoitosuunnitelmasta 2015 - VHA2 (pdf, 1531 kt)

Miten palaute huomioidaan?

Kuulemisessa saatava palaute käsitellään ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä. Palaute otetaan huomioon päivitettäessä lopullista Valtioneuvoston käsittelyyn vuonna 2015 toimitettavaa vesienhoitosuunnitelmaa.

Vuoden 2012 kuulemisen palaute

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2012. Vesienhoitoalueen ELY-keskukset saivat kuulemisen aikana runsaasti palautetta. Palaute on otettu huomioon 2. vesienhoitokauden suunnitelmia valmisteltaessa.

Julkaistu 23.9.2014 klo 10.12, päivitetty 3.2.2016 klo 13.28
Julkaisija: