Osallistuminen vesienhoitoon

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden suunnitelmien kanssa.  Suunnitelman valmistelun aikana kuultiin kansalaisia vuosina 2012 ja 2015. Kuulemisissa saatu palaute käsiteltiin ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä ja otettiin huomioon valmisteltaessa vesienhoitosuunnitelmaa.

Vuoden 2015 kuulemisen palaute

Vesienhoitoalueen ELY-keskukset saivat kuulemisen aikana runsaasti palautetta sidosryhmiltä ja alueensa kunnilta. Yhteenveto vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen kuulemisen aikana tulleesta keskeisestä palauteesta on kerätty oheiseen asiakirjaan:

Palaute vesienhoitosuunnitelmasta 2015 - VHA2 (pdf, 1531 kt)

Vuoden 2012 kuulemisen palaute

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2012. Vesienhoitoalueen ELY-keskukset saivat kuulemisen aikana runsaasti palautetta. Palaute on otettu huomioon 2. vesienhoitokauden suunnitelmia valmisteltaessa.

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuivat vesienhoitosuunitelmien valmisteluun. Ne jatkavat toimintaansa ja käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

Julkaistu 23.9.2014 klo 10.12, päivitetty 30.5.2016 klo 15.05
Julkaisija: