Osallistuminen vesienhoitoon

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018.

Kuulemisaineisto ja kuulutukset

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen kuulemisaineisto  (doria.fi)

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?

Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

 • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
 • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
 • Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella ehdotetut keskeiset kysymykset ovat:

 • Maatalouden toimenpiteet käytäntöön
 • Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen
 • Turvetuotannon päästöt hallintaan
 • Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen
 • Vesienhoidon parempi huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa
 • Vesielinympäristöjen parantaminen
 • Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen
 • Jätevesihaitat hallintaan
 • Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden vähentäminen
 • Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan turvaaminen
 • Toimeenpanon tehostaminen

Voit palautteessasi ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko keskeiset asiat tuotu riittävän hyvin esille tai onko syytä painottaa myös muita asioita.

Taustatietoa vesienhoidosta löydät näiltä verkkosivuilta. Vaikuta vesiin -karttapalveluun on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista:

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta:

Voit antaa palautetta myös vastaamalla verkkokyselyyn:

Palaute on lisäksi mahdollista antaa sähköpostilla, tuolloin mieluiten word-dokumenttina Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon:

Palautteellasi on merkitystä ja vain osallistumalla voit vaikuttaa!
 

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuivat vesienhoitosuunitelmien valmisteluun. Ne jatkavat toimintaansa ja käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

Julkaistu 5.1.2018 klo 12.52, päivitetty 8.1.2018 klo 14.06
Julkaisija: