Osallistuminen vesienhoitoon

Kuuleminen vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta 8.1.2018 - 9.7.2018 välisenä aikana.

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018-9.7.2018.

Kuulemisasiakirja:

Kuulutukset:

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?

Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

- Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
- Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
- Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin. Taustatietoa vesienhoidosta löydät näiltä verkkosivuilta. Vesikarttaan (http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin) on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse Lapin Ely-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi). Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Tarkemmat tiedot löydät kuulemisasiakirjasta. Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta.
Julkaistu 4.1.2018 klo 8.15, päivitetty 4.1.2018 klo 8.32
Julkaisija: