Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 3.12.2015.

EDELLINEN VESIENHOITOSUUNNITELMA

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 24.5.2016 klo 8.14
Julkaisija: