Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Pohjanmaa

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Vesienhoito Pohjois-Pohjanmaalla

Tavoitteena vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä

Pohjois-Pohjanmaa kuuluu lähes kokonaan Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen toiminnan koordinoinnista.

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Tavoitteen saavuttamista on ollut mahdollista lykätä joiltakin osin joko vuoteen 2021 tai vuoteen 2027.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Valtioneuvoston hyväksymä vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-2021 löytyy alla olevan linkin kautta:

Vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuoteen 2021:

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue koostuu 14 vesistöalueesta ja ulottuu 53 kunnan alueelle pääasiallisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Alueeseen kuuluu myös osia muutamista Lapin, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kunnista.

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue muodostuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten toimialueista. Lisäksi hoitoalue kattaa osia Lapin ELY-keskuksen toimialueesta ja hyvin pieniä osia Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueista. Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella. Jokainen ELY-keskus kuitenkin vastaa itse eri tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.


Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Julkaistu 7.11.2013 klo 9.52, päivitetty 16.12.2016 klo 9.34