Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Karjala

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Merenhoidon ja vesienhoidon kuuleminen on meneillään! Merenhoidon ja vesienhoidon suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt ja kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

  • Merenhoitosuunnitelman ja vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen käynnistämisen sidosryhmätilaisuus järjestettiin maanantaina 8.1. 2018 Ympäristöministeriössä. Tilaisuuden esitykset voi katsoa täältä.

Vaikuta vesiin!

AlaKoitajoki
   Ala-Koitajoki
  

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.–9.7.2018.

Taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueen sivuilta www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Vuoksi. Voit myös tarkastella Vaikuta vesiin -karttaa (http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin), johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Mistä asioista toivotaan nyt palautetta?
Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:
• Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
• Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
• Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin suunnittelun kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?
Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi)

Voit antaa palautetta myös vastaamalla verkkokyselyyn.
Palaute on lisäksi mahdollista antaa sähköpostilla, tuolloin mieluiten Word-dokumenttina Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi).

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?
Oikean vesienhoitoalueen kuulemisasiakirjan löydät www.ymparisto.fi/vaikutavesiin -sivuilta.

Vesienhoito Pohjois-Karjalassa

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Karjala on osa laajaa Vuoksen vesienhoitoaluetta, jonka tehtäviä sovittaa yhteen Etelä-Savon ELY-keskus. Vuoksen vesienhoitoalueella toimivat myös Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, jotka vastaavat kukin toimialueillaan käytännön tehtävistä. Lisäksi ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluu pieniä osia Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueesta Nurmeksen kaupungissa.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma ja sen toteutus löytyvät valikosta vasemmalta Pohjois-Karjalan alta. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pohjois-Karjalaan on laadittu pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoidon kuulemiset vuosina 2012 ja 2015

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä vuonna 2012. Vuonna 2015 kuultiin vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Kuulemisasiakirjat ja kooste palautteista löytyvät Vuoksen  vesienhoitoalueen verkkosivuilta.

VHA1_yleiskartta_ELY.jpg

Lisätietoja

Limnologi Paula Mononen, puh. 0295 026 204, paula.mononen(at)ely-keskus.fi
Vesistöasiantuntija Tiina Käki, puh. 0295 026 196, tiina.kaki(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 29.11.2013 klo 10.59, päivitetty 17.5.2018 klo 11.00