Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Lappi

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Merenhoidon ja vesienhoidon kuuleminen on meneillään! Merenhoidon ja vesienhoidon suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt ja kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

  • Merenhoitosuunnitelman ja vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen käynnistämisen sidosryhmätilaisuus järjestettiin maanantaina 8.1. 2018 Ympäristöministeriössä. Tilaisuuden esitykset voi katsoa täältä.

Ajankohtaista

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018-9.7.2018. Kuulemisasiakirjat ja taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueiden verkkosivuilta. Vesikarttaan (http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin) on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?

Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

-Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
-Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
-Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Lappi sijoittuu neljälle vesienhoitoalueelle, joista Kemijoen vesienhoitoalue sijoittuu kokonaan Lappiin. Tornionjoen vesienhoitoalue on osa suomalais-ruotsalaista vesienhoitoaluetta ja Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue osa suomalais-norjalaista vesienhoitoaluetta. Lisäksi kaistale Lapin eteläosaa kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Kuulemisasiakirjat löydät myös täältä www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Vesienhoitoalueet:

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse Lapin Ely-keskuksen kirjaamoon. Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Tarkemmat tiedot löydät kuulemisasiakirjasta. Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta.

Palautteellasi on merkitystä ja vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Julkaistu 4.1.2018 klo 9.18, päivitetty 4.1.2018 klo 10.22
Julkaisija: