Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Lappi

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Ajankohtaista

Vesienhoitosuunnitelmat kaudelle 2016-2021 on hyväksytty

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat kaudelle 2016-2021. Myös Suomen merenhoidon toimenpideohjelma on hyväksytty. Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi alueille laadittiin pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmat.  Kaikki suunnitelmat ovat nähtävissä osoitteessa:

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Lappi kuuluu neljälle vesienhoitoalueelle, joista Kemijoen vesienhoitoalue sijoittuu kokonaan Lappiin. Tornionjoen alue on yhteinen Ruotsin kanssa ja Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue on yhteinen Norjan kanssa. Lisäksi kaistale Lapin eteläosaa kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen.

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.03, päivitetty 4.12.2015 klo 8.36
Julkaisija: