Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Häme

Ajankohtaista

Vesikarttasovelluksesta uusi versio

Vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella Vesikarttasovelluksessa. Lue lisää

Vesienhoidon ja merenhoidon ja tulvavahinkojen ehkäisyn suunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksyttiin 18.12. Tutustu myös uusiin vesien- ja merenhoitosuunnitelmiin! Suunnitelmat koskevat vuosia 2016–2021. Lisää: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Häme kuuluu Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueille. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Hämeeseen on laadittu toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoitosuunnitelmien päivittämisessä on kuultu kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoitosuunnitelmista sekä toimenpideohjelmasta. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmaa. Alla on esitetty Hämettä koskeva kuulemispalaute.

Vesienhoitoalueet Hämeessä

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.10, päivitetty 3.12.2015 klo 14.09
Julkaisija: