Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU)

Ajankohtaista RSS

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 - Luonnoksen esittelytilaisuus 30.5.

28.3.2017
Aika 30.5. klo 13 - 16
Paikka Unioninkadun juhlahuoneisto, Unioninkatu 33, Helsinki

Tilaisuudessa esitellään lausuntokierrokselle lähtevän uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Tilaisuuden tulee avaamaan Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan toukokuussa.

 
 
VALTSU-logo

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tekeminen on aloitettu. Jätealan strateginen yhteistyöryhmä toimii VALTSUn ohjausryhmänä.  Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteenasettelu on työstetty asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

 

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma on osa hallituksen kärkihanketta nuemero 3: Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon. Valtakunnallisen jätesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana.

Nykyinen valtakunnallinen jätesuunnitelma "Kohti kierrätysyhteiskuntaa" on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka tai siihen asti kun uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma valmistuu. Uudistuvan suunnitelman pohjana käytetään voimassa olevan suunnitelman päämääriä, tavoitteita ja indikaattoreita, joita päivitetään vastaamaan sekä EU:n että kansallisia velvoitteita. Valtakunnallisen jätesuunnitelman uudistustyö tehdään hyödyntämällä laajasti jätealan sektoreiden asiantuntijoita sekä sidosryhmien asiantuntemusta.

Uuteen valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan luodaan tavoitetila, jota kohti jätehuolto kehittyy vuoteen 2030 mennessä. Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuraavaksi voimassaolokaudeksi on valittu eräitä jätealan sektoreita painopisteiksi, joiden kautta valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet toteutetaan. Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman painopisteet ovat:

 1. Rakennus- ja purkujäte
 2. Biohajoavat jätteet ja ravinteiden kierto
 3. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
 4. Yhdyskuntajäte

Valtsun tavoitetila 2030

Uuteen valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan muutettiin jätesuunnitelman rakennetta siten, että hahmoteltiin yksi yhtenäinen valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitetila, joka kuvaa jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn kansallisen vision vuoteen 2030.

 • Jätehuolto on osa suomalaista kiertotaloutta.
 • Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja ja tuovat työpaikkoja.
 • Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä ja kierrätys on noussut uudelle tasolle.
 • Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin.
 • Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
 • Vaaralliset aineet saadaan turvallisesti pois kierrosta ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.
 • Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja kansalaisten sekä yritysten jäteosaaminen on korkealla tasolla.

Kevään 2016 aluetilaisuudet

Järjestämme VALTSUsta alueellisia tilaisuuksia, joihin kutsumme jätehuollon toimijoita ja sidosryhmiä. Koska alueelliset jätesuunnitelmat (ALSU) ovat sisältövaatimuksiltaan muuttuneet valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanosuunnitelmiksi, mietitään tilaisuudessa myös tarvetta VALTSUn tavoitteiden soveltamista eri maantieteellisillä alueilla. Kuulemme mielellämme ideoita ja kommentteja suoraan alueiden toimijoilta. Kutsut lähetetään ALSU-alueittain, mutta osallistuminen ei ole siihen sidottua, vaan voit osallistua sinulle parhaiten sopivaan paikkaan ja päivään. Mikäli et ole saanut kutsua ja haluaisit osallistua tilaisuuteen, otathan yhteyttä sähköpostitse valtsu koordinaattoriin Johanna Laaksoseen. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tilaisuuksien tavoite: Tuoda jätehuollon sidosryhmät keskustelemaan valtakunnallisista jätehuollon tavoitteista ja toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista eri alueilla. Miettiä toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään kullakin alueella.

Tampere
Aika:   9.2.2016 10:00 - 16:00
Paikka: Tampere, Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5
 
Kuopio
Aika:  19.2.2016 10:00 - 16:00
Paikka: Kuopio, Maakuntasali, Sepänkatu 1

Oulu
Aika:  3.3.2016 10:00 - 16:00
Paikka: Oulu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kymmenen virran Sali (4. krs), Veteraanikatu 1

Syksyn 2015 sidosryhmätyöpajat

Valtsun tavoitteiden ja toimenpiteiden ideoimiseksi järjestettiin syksyllä 2015 sidosryhmille 4 painopistekohtaista työpajaa. Työpajojen tiivistelmän ja osan asiantuntija-alustuksista, voi ladata PDF-tiedostoina oheisista linkeistä.

Jäte-ennakko

Jäte-ennakko hankkeessa tuotettiin tietoa jätemääristä ja niihin vaikuttavista tekijöistä uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa valtakunnallisen jätesuunnitelman kannalta keskeiset jätevirrat, ja siten ohjauskeinojen ja tavoitteiden asettamista ohjaavat mahdolliset painopistealueet. Ennakointitieto jätevirroista ja virtojen sisältämistä hyödynnettävistä materiaaleista mahdollistaa tarkastelun suhteessa EU:n asettamiin tavoitteisiin ja velvoitteisiin.

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sirje Stén, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 276

VALTSU-koordinaattori, suunnittelija Johanna Laaksonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 251878

Julkaistu 22.3.2016 klo 12.57, päivitetty 5.9.2016 klo 11.58
Aihealue: