Uudenmaan kalateitä

Kuuskosken kalatie, kuva: Pasi Lempinen

Kuuskosken kalatie neljä vuotta valmistumisen jälkeen syyskuussa 2012. Kuva: Pasi Lempinen

Kalojen vaelluksia joissa ja puroissa haittaavat tai estävät monenlaiset padot. Kalateiden avulla voidaan palauttaa kalojen vaellusmahdollisuuksia padotuissa virtavesissä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on kertynyt runsaasti kokemusta erityisesti luonnonmukaisten kalatieratkaisujen suunnittelusta ja rakentamisesta. Virtaavissa vesissä on vielä paljon patoja, joissa on tarvetta kalatielle. Jotta mahdolliset kalatien rakentamisesta kiinnostuneet – kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kalastusalueet, osakaskunnat, vesiensuojeluyhdistykset, järvien hoitoyhdistykset, kalastusseurat, padon omistajat – saisivat tietoa erilaisista vaihtoehdoista kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamiseksi, Uudenmaan ELY-keskus haluaa esitellä joitakin Uudenmaan noin 80 kalatieratkaisusta ja niistä saatuja kokemuksia.

Taulukko ja kartta: Google Fusion Tables

Julkaistu 1.12.2014 klo 12.17, päivitetty 2.2.2015 klo 16.33
Julkaisija: