Tuulivoimaneuvonta

Ympäristöministeriön rahoituksella (OHKE) on käynnistetty tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu. Se tarjoaa elokuusta 2015 alkaen asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, ELY-keskuksille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille tuulivoimarakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä.

Tuulivoimaa @ Kaija Joki-Sipilä
    Tuulivoimaa © Kaija Joki-Sipilä

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sijoitettu asiantuntija- ja neuvontatoiminto palvelee samalla tuulivoimarakentamisen ohjauksen yhtenäistämistä. Tuulivoimarakentamisen edellyttämä kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi sekä lupamenettelyt ja erityisesti niiden sujuva yhteensovittaminen on osoittautunut erittäin haasteelliseksi, koska kyse on uudenlaisesta alueidenkäyttömuodosta ja rakentamisesta.

 

Ympäristöministeriö vastaa edelleen tuulivoimarakentamisen suunnittelun ohjauksen kehittämisestä.

Asuin- tai lomakuntasi päättää tuulivoimaloiden suunnittelutarveratkaisuista ja rakennusluvista sekä kaavoituksesta, kysy neuvoa ensin aina kunnasta!

Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta 3.8.2015 alkaen

Kysy sähköpostilla: tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi

Tai soita, puh. 0295 023 044 

mikäli puheluusi ei voida heti vastata, soitamme takaisin vastaamatta jääneisiin puheluihin, sinun ei siis tarvitse jättää erikseen soittopyyntöä!

Usein kysytyt kysymykset tuulivoimasta

 

Lisätietoa:
Voimaa tuulesta_YVA_graafi-s8.jpg
Kuva: Voimaa tuulesta - Tuulivoiman rakentaminen osaksi elinympäristöä -esite © YM
Julkaistu 3.8.2015 klo 10.45, päivitetty 10.6.2016 klo 13.12