1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Pressmeddelande | Publicerad: 20.3.2018

Utbredningsområdena för arter i finska vattendrag håller på att förskjuta sig norrut när temperaturen höjs i och med klimatförändringen. Därtill kommer årstidsvariationen i åarnas vattenföring att bli......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Vatten > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Övervakning av avsiktliga oljeutsläpp
Innehållssidå | Publicerad: 25.10.2013

Finlands miljöcentral strävar efter att förhindra avsiktliga oljeutsläpp från fartyg genom bevakning. Finland ansvarar för bevakningen av oljeutsläpp inom sitt oljebekämpningsområde dvs. inom våra...

Vatten > Bekämpning av olje- och kemikalieskador > Bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs > Övervakning av avsiktliga oljeutsläpp
Övervakning av avsiktliga oljeutsläpp
Innehållssidå | Publicerad: 14.10.2014

Finlands miljöcentral strävar efter att förhindra avsiktliga oljeutsläpp från fartyg genom bevakning. Finland ansvarar för bevakningen av oljeutsläpp inom sitt oljebekämpningsområde dvs. inom våra...

Hav > Bekämpning av olje- och kemikalieskador > Bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs > Övervakning av avsiktliga oljeutsläpp
Hur står det till med Skärgårdshavets födoväv?
Nyhet | Publicerad: 12.3.2018

Intressenter och beslutsfattare i Skärgårdshavets region har nu möjlighet att berätta för forskarna om hur de ser Skärgårdshavets ekosystem och dess funktioner, samt om de av havsmiljöns varor och tjä......

Hav > Hur står det till med Skärgårdshavets födoväv?
Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2018

År 2017 fick finska myndigheter färre uppgifter om oljeutsläpp från fartyg i havsområden jämfört med tidigare år. Under 2017 uppgick antalet bekräftade oljeutsläpp till 44 jämfört med 48 under 2016....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Kartor och statistik > Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2018

Vattnens istäcke och markens tjälskikt blev inte just alls tjockare i februari trots den hårda kölden. Det här berodde på att det tjocka pudersnötäcket fungerade som ett isolerande lager. Det finns ty......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Pressmeddelande | Publicerad: 1.3.2018

En internationell arktisk övning för återställning efter oljespill anordnas den 7 mars vid Bottenviken vid kusten av Uleåborg stad i Norra Finland. Vem som helst är välkommen att följa övningen via en......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Vatten > En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 4.12.2013

Miljöministeriet Kontaktuppgifter Finlands miljöcentral Kontaktuppgifter Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet Kontaktuppgifter N...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Kontaktuppgifter
Meriroskahaasteen SV etusivunosto
Innehållssidå | Publicerad: 5.2.2018

Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön Med den i dag påbörjade ”Meriroskahaaste” tävlingen önskar man finna lösningar för att minska på......

Meriroskahaasteen SV etusivunosto
Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 2.2.2018

© Kaisa-Riikka Mustonen, Uleåborgs universitet Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr Pressmeddelande 20.3.2018 Finlands miljöcentrals oc......

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar
Pressmeddelande | Publicerad: 2.2.2018

På många håll i Östra och Norra Finland är snöbelastningen större än normalt under denna tid på vintern. SYKE uppmanar att man aktivt kontrollerar snöbelastningen på taken på stora hallar och motsvara......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar
Blanketter
Innehållssidå | Publicerad: 4.12.2013

Ämnesområdesvisa elektroniska blanketter NMT-centraler Allmänna elektroniska ärendeblanketter för företag, förening eller verksamhetsutövare; kommun eller stad;  pr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Blanketter
Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 16.1.2018

Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön Pressmeddelande 15.1.2018 Finlands miljöcentral Med den i dag påbörjade ”Meriroskahaaste” tävl......

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens
Pressmeddelande | Publicerad: 16.1.2018

Globala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar. Enligt en forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens
Natur > Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens
Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 15.1.2018

”Meriroskahaaste” tävlingen söker lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Tävlingens vinnare får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön
Kartor och statistik > Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön
Förstasidan
Innehållssidå | Publicerad: 30.12.2015

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på sidorna av miljo.fi. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en för...


Havsvård
Innehållssidå | Publicerad: 14.12.2016

Havsvård ger resultat Östersjön är ett av världens känsligaste hav. Den utgör en grund och nästan försluten bassäng vars stränder bebos av många människor. Klimatförändringen förändrar h...

Påverka vattendragen > Havsvård
Påverka vattendragen
Innehållssidå | Publicerad: 14.12.2016

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Funderar du över framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Finlands havsförvaltningspla...

Påverka vattendragen
Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2018

Slutet av år 2017 var mycket blött, speciellt i landets södra och sydvästra delar. Vattenståndet var fortfarande högt och vattenföringen stor i december efter den regniga och milda hösten. I vissa åar......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland
Finska Kulturfonden beviljar betydande finansiering till forskning om jordbrukets inverkan på vattendragen
Pressmeddelande | Publicerad: 15.12.2017

Finska Kulturfonden har beviljat nästan tre miljoner euro för tvärvetenskaplig forskning som ska söka lösningar för att minska den mängd fosfor som läcker ut i vattendragen från jordbruket och som led......

Vatten > Finska Kulturfonden beviljar betydande finansiering till forskning om jordbrukets inverkan på vattendragen

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista