1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga
Pressmeddelande | Publicerad: 21.6.2018

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Bestånd......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga
Natur > Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga
Natur > Arter > Hotade arter > Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga
Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 21.6.2018

I Finlands havsområden har blågrönalger upptäckts i Vederlax, Nystad och Jakobstads kuster samt i Aspö. I insjöarna har en aning blågrönalger observerats, rikligt endast på några observationsplatser. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna
MBT-avtalsperioden nu halvvägs: avtalen har fått fart på stadsregionernas tillväxt
Pressmeddelande | Publicerad: 20.6.2018

De avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) som ingåtts mellan kommunerna i de största stadsregionerna och staten har satt fart på kommunernas bostadsproduktion och utvecklingen av hållbara tr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > MBT-avtalsperioden nu halvvägs: avtalen har fått fart på stadsregionernas tillväxt
Byggande > MBT-avtalsperioden nu halvvägs: avtalen har fått fart på stadsregionernas tillväxt
Livsmiljön och planläggning > MBT-avtalsperioden nu halvvägs: avtalen har fått fart på stadsregionernas tillväxt
Samråd inleds om att inkludera saimenvikaren i grunderna för skyddet av Natura 2000-området i Puruvesi
Pressmeddelande | Publicerad: 20.6.2018

De nuvarande begränsningarna i nätfisket är tillräckliga, eventuella nya begränsningar införs genom frivilliga avtal....

Natur > Samråd inleds om att inkludera saimenvikaren i grunderna för skyddet av Natura 2000-området i Puruvesi
Stödvillkoren för räntestödslån för byggande av bostäder förbättras
Pressmeddelande | Publicerad: 20.6.2018

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning som förbättrar stödvillkoren för räntestödslån som är avsedda för byggande, anskaffning och ombyggnad av hyres- och bostadsrättsbostäder till rimliga priser......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Stödvillkoren för räntestödslån för byggande av bostäder förbättras
Byggande > Stödvillkoren för räntestödslån för byggande av bostäder förbättras
Sveriges tillstånd för Nord Stream 2 tillgängligt
Nyhet | Publicerad: 18.6.2018

Sverige har tillställt Finland det tillståndsbeslut för naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 som beviljats av den svenska regeringen. ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > Sveriges tillstånd för Nord Stream 2 tillgängligt
Miljöministeriet har utfärdat förordningar om tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör
Pressmeddelande | Publicerad: 15.6.2018

Den 14 juni 2018 utfärdade miljöministeriet förordningar om väsentliga tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör som är avsedda för byggnaders vattensystem. Förordningarna träder i kraft d......

Byggande > Miljöministeriet har utfärdat förordningar om tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör
Rapport: Det krävs striktare krav i Finland för att målen för insamling av avfall ska nås
Nyhet | Publicerad: 14.6.2018

I ett projekt som miljöministeriet initierat framkom att nationella förpliktelser om separat insamling, viktbaserade avfallsavgifter och en allt mer omfattande avfallssorteringsrådgivning kan vara fun......

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Rapport: Det krävs striktare krav i Finland för att målen för insamling av avfall ska nås
Riksomfattande algöversikt 14.6.2018: Blågrönalger har ökat i insjöarna, blomningar ställvis vid södra kusten
Pressmeddelande | Publicerad: 14.6.2018

Blomningar av blågrönalger har ökat sedan förra veckan i insjöarna i Södra och Mellersta Finland. Vid öppna havsområden har inga blomningar observerats, men vid södra kustområden har blomningar ställv......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 14.6.2018: Blågrönalger har ökat i insjöarna, blomningar ställvis vid södra kusten
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 14.6.2018: Blågrönalger har ökat i insjöarna, blomningar ställvis vid södra kusten
Vatten > Riksomfattande algöversikt 14.6.2018: Blågrönalger har ökat i insjöarna, blomningar ställvis vid södra kusten
Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs
Pressmeddelande | Publicerad: 13.6.2018

Statsrådet fattade i dag beslut om en ändring av en förordning som innebär en höjning av inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. I oc......

Boende > Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs
Mångsidigare användning söks för förnyade Aranda
Pressmeddelande | Publicerad: 13.6.2018

En omfattande renovering av forskningsfartyget Aranda håller på att bli färdigt i sommar. Aranda har förnyats till ett modernt havsforskningsfartyg och målsättningen är att utvidga Arandas nationella ......

Hav > Mångsidigare användning söks för förnyade Aranda
Försäljning av kött och övriga delar av björn och lodjur som fällts i Finland
Innehållssidå | Publicerad: 12.6.2018

För all kommersiell aktivitet med björn och lodjur krävs ett försäljningstillstånd, ett s.k. EU-intyg utfärdat av Finlands miljöcentral (SYKE). Utan EU-intyg är det förbjudet att köpa, att erbjuda s...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Djur och CITES > Jaktbara CITES-arter - import, export och handel > Försäljning av kött och övriga delar av björn och lodjur som fällts i Finland
Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 7.6.2018

© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt Riksomfattande algöversikt 7.6.2018, Finlands miljöcentral ......

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 7.6.2018

© Foto: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi Blågrönalger har ökat i insjöarna, blomningar ställvis vid södra kusten Riksomfattande algöversikt 14.6.2018, Finlands miljöcentra......

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt
Pressmeddelande | Publicerad: 7.6.2018

Finlands miljöcentral (SYKE) har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgläget för sommaren 2018. I insjöarna har blågrönalger observerats endast i små mängder på några ställen. I Finlands havso......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt
Vatten > Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt
Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 7.6.2018

Risken för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren, eftersom algerna har tillgång till mindre näringsämnen än under tidigare år. På Finsk......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena
Kartor och statistik > Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena
Nu dags att föreslå objekt som kan nomineras till Unescos världsarvslista
Pressmeddelande | Publicerad: 6.6.2018

Målet med Unescos världsarvskonvention är att kultur- och naturarv av universellt värde ska skyddas och bevaras som en del av hela mänsklighetens arv. Som ett led i genomförandet av konventionen uppda......

Natur > Nu dags att föreslå objekt som kan nomineras till Unescos världsarvslista
Miljöministeriet förbereder ett Green deal-avtal om oljeavfallshantering
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2018

Miljöministeriet förbereder ett s.k. Green deal-avtal med tanke på oljeavfallshanteringen. Enligt en färsk rapport kan oljeavfallshanteringen bäst organiseras genom ett Green deal-avtal, om man ser ti......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Miljöministeriet förbereder ett Green deal-avtal om oljeavfallshantering
Konsumtion och produktion > Miljöministeriet förbereder ett Green deal-avtal om oljeavfallshantering
Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Pressmeddelande | Publicerad: 4.6.2018

Vad kan en vanlig konsument göra för att lösa problemen med övergödning av vattendragen? Den här gemensamma kampanjen för fram hur man i vardagen kan minska svinnet av näringsämnen och samtidigt främj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Hav > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Klimat och luft > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Konsumtion och produktion > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Livsmiljön och planläggning > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Natur > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Vatten > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2018

Vattenståndet i sjöar och åar började sjunka i nästan hela landet under senare hälften av maj. I början av månaden överskreds de vanliga flödesvärdena i vattendrag i Lappland. I åarna på västkusten är......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista