1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Pressmeddelande | Publicerad: 20.3.2018

Utbredningsområdena för arter i finska vattendrag håller på att förskjuta sig norrut när temperaturen höjs i och med klimatförändringen. Därtill kommer årstidsvariationen i åarnas vattenföring att bli......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Vatten > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå
Publicerad: 13.3.2018

  Beskrivning av projektet Borealis Polymers Oy:s etenanläggning i Sköldvik i Borgå använder industribensin och flytgas som råvara. Industribensinen har hittills lagrats i en cistern s...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå
NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Publicerad: 13.3.2018

Beskrivning av projektet NCC Industry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning, krossning och lagring av stenmaterial. Det här förfarandet vid miljökonsekven...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Byggnaders tillgänglighet
Innehållssidå | Publicerad: 15.3.2018

En tillgänglig byggnad är välfungerande och trygg för alla användare. I en tillgänglig byggnad ska det vara lätt att röra sig, och också tillgängligheten i syn- och hörselmiljön ska ha beaktats. Alla...

Byggande > Byggnadens hälsosamhet och tillgänglighet > Byggnaders tillgänglighet
Styrgrupp ska utveckla förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
Nyhet | Publicerad: 15.3.2018

Miljöministeriet har inlett ett projekt för att utveckla förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter. Projektet backas upp av en brett sammansatt styrgrupp som inledde sitt arbete......

Natur > Styrgrupp ska utveckla förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
Kompetenscentrum för att sätta fart på hållbara och innovativa offentliga upphandlingar
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2018

Ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling, KEINO, har inlett sin verksamhet. Syftet med kompetenscentrumet är att förbättra effekterna och kvaliteten på offe......

Konsumtion och produktion > Kompetenscentrum för att sätta fart på hållbara och innovativa offentliga upphandlingar
Miljöministeriets kampanj för minskad energiförlust aktiverade mer än 800 husbolag
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2018

I en kampanj för ökad energieffektivitet som genomförts under ledning av miljöministeriet utmanades husbolagen i Finland att med enkla medel minska sin energiförbrukning....

Byggande > Miljöministeriets kampanj för minskad energiförlust aktiverade mer än 800 husbolag
Övervakning av avsiktliga oljeutsläpp
Innehållssidå | Publicerad: 25.10.2013

Finlands miljöcentral strävar efter att förhindra avsiktliga oljeutsläpp från fartyg genom bevakning. Finland ansvarar för bevakningen av oljeutsläpp inom sitt oljebekämpningsområde dvs. inom våra...

Vatten > Bekämpning av olje- och kemikalieskador > Bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs > Övervakning av avsiktliga oljeutsläpp
Övervakning av avsiktliga oljeutsläpp
Innehållssidå | Publicerad: 14.10.2014

Finlands miljöcentral strävar efter att förhindra avsiktliga oljeutsläpp från fartyg genom bevakning. Finland ansvarar för bevakningen av oljeutsläpp inom sitt oljebekämpningsområde dvs. inom våra...

Hav > Bekämpning av olje- och kemikalieskador > Bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs > Övervakning av avsiktliga oljeutsläpp
Hur står det till med Skärgårdshavets födoväv?
Nyhet | Publicerad: 12.3.2018

Intressenter och beslutsfattare i Skärgårdshavets region har nu möjlighet att berätta för forskarna om hur de ser Skärgårdshavets ekosystem och dess funktioner, samt om de av havsmiljöns varor och tjä......

Hav > Hur står det till med Skärgårdshavets födoväv?
Utredning: det behövs fler alternativ i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning
Pressmeddelande | Publicerad: 12.3.2018

En utredning om likabehandling i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning som gjorts på uppdrag av miljöministeriet har blivit klar. Enligt utredningen är personer med utvecklingsstörning ......

Boende > Utredning: det behövs fler alternativ i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning
Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2018

År 2017 fick finska myndigheter färre uppgifter om oljeutsläpp från fartyg i havsområden jämfört med tidigare år. Under 2017 uppgick antalet bekräftade oljeutsläpp till 44 jämfört med 48 under 2016....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Kartor och statistik > Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Verkningarna av styrmedlen för koldioxidsnålt byggande har bedömts – nationella gränsvärden ger den mest betydande utsläppsminskningen
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2018

I Finland står byggandet för ca en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser som människan orsakar. Utsläpp uppkommer inte bara av byggandet och användningen av byggnader, utan också av framställninge......

Byggande > Verkningarna av styrmedlen för koldioxidsnålt byggande har bedömts – nationella gränsvärden ger den mest betydande utsläppsminskningen
Östersjöstaterna och EU vill öka takten i att skydda Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2018

De ministrar i Östersjöstaterna som svarar för skyddet av Östersjön och Europeiska kommissionen beslutade i dag om en uppdatering av aktionsplanen för Östersjön 2021 - 2030. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Östersjöstaterna och EU vill öka takten i att skydda Östersjön
Natur > Östersjöstaterna och EU vill öka takten i att skydda Östersjön
Den sista ansökningsomgången inom KIRA-digi inleds – en miljon euro delas ut till nya försöksprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 6.3.2018

Den sjätte och sista ansökningsomgången för försöksprojekt inom KIRA-digi pågår till den 5 april 2018. Under den här ansökningsomgången delas det ut ca en miljon euro till försök som bidrar till digit......

Byggande > Den sista ansökningsomgången inom KIRA-digi inleds – en miljon euro delas ut till nya försöksprojekt
Det fennoskandiska gröna bältet utökades med en nationalpark i Chibiny i Murmansk
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2018

Nationalparken i Chibiny ligger ca 100 kilometer från den finska gränsen, mitt på Kolahalvön. Den nya nationalparken kommer att ingå i det fennoskandiska gröna bältet, som består av skyddsområden i gr......

Natur > Det fennoskandiska gröna bältet utökades med en nationalpark i Chibiny i Murmansk
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2018

Vattnens istäcke och markens tjälskikt blev inte just alls tjockare i februari trots den hårda kölden. Det här berodde på att det tjocka pudersnötäcket fungerade som ett isolerande lager. Det finns ty......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Pressmeddelande | Publicerad: 1.3.2018

En internationell arktisk övning för återställning efter oljespill anordnas den 7 mars vid Bottenviken vid kusten av Uleåborg stad i Norra Finland. Vem som helst är välkommen att följa övningen via en......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Vatten > En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Räntestödslån ska bli mer lockande för produktion av bostäder till skäligt pris
Pressmeddelande | Publicerad: 1.3.2018

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär förändringar i den modell för långvariga räntestödslån på 40 år som gäller vid produktion av hyres- och bostadsrättsbostäder. ......

Boende > Räntestödslån ska bli mer lockande för produktion av bostäder till skäligt pris
Rapport: ny försäkring underlättade bostadssituationen för dem som har det sämst ställt
Pressmeddelande | Publicerad: 23.2.2018

Miljöministeriet och LähiTapiola Pirkanmaa samt ägare till hyresbostäder och serviceproducenter har i ett pilotprojekt strävat efter att med hjälp av ett nytt försäkringsförsök göra det lättare för de......

Boende > Rapport: ny försäkring underlättade bostadssituationen för dem som har det sämst ställt

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista