Ytvattnens status

Aktuellt

Vattenvården, havsvården och förebyggandet av översvämningsskador

Planer för hantering av översvämningsrisker publiceradets 18.12.2015. Bekanta dig med de nya vatten- och havsförvaltningsplanerna också! Planerna gäller åren 2016–2021. Läs mer: www.miljo.fi/paverkavattnen

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central