Påverka vattenvården, havsvården och förebyggandet av översvämningsskador

Vattenvården, havsvården och hanteringen av översvämningsrisker är kopplade till varandra. Också lagstiftningen förutsätter att man i planeringen beaktar målen och åtgärderna för de andra områdena. Inom vattenvården är målet att uppnå god miljöstatus i yt- och grundvattnen och inom havsvården att en god miljöstatus ska uppnås i Östersjön före 2020. Målet när det gäller hanteringen av översvämningsrisker är att bedöma och minska översvämningsriskerna och förebygga eller minska de skador som översvämningar orsakar.

Aktuellt

Vitträksin laituri
© Kuva: Jouko Lehmuskallio, YHA-kuvapankki

Havsvården

Vattenvården

Planerna för varje vattenförvaltningsområde:

Hantering av översvämningsrisker 

Publicerad 18.12.2015 kl. 16.43, uppdaterad 1.3.2016 kl. 8.22