Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.

Jääpatotulva

Översvämningscentrets tjänster

Översvämningar i sjöar och vattendrag

Varningar: på finska (SYKE)
Vattenläge och prognoser: på finska (SYKE)
Prognoser för enskilda vattendrag: på finska (SYKE)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Störtregnsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)

Havsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)
Prognoser för havsvattenståndet (Meteorologiska institutet)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Dessutom förmedlar översvämningscentret aktuella lägesbilder över vattnen och översvämningar till myndigheterna.

Översvämningscentret i korthet

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken. 

I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information om läget på sina egna webbtjänster www.ymparisto.fi och www.ilmatieteenlaitos.fi

Publicerad 2.1.2014 kl. 16.27, uppdaterad 31.8.2015 kl. 15.59