Vattenvården är allas vår uppgift

På denna sida hittar du vattenvårdsområdenas samrådshandlingar (pdf) som också innehåller information om att inleda och genomföra en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Via sidan får du också tag på materialet på karttjänsten Påverka vattnen. Det enklaste sättet att lämna dina åsikter och kommentarer är att du svarar på en kort webropol-enkät, men det finns också andra sätt.

Samrådshandlingar

Vattenfvårdens sentrala frågor och arbetsprogram: 

  1. Vuoksen vattenvårdsområde (pdf)
  2. Kymmene älv - Finska vikens vattenvattenvårdsområde (pdf)
  3. Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenviken vattenvårdsområde (pdf)
  4. Ule älv - Ijo älv vattenvårdsområde (pdf)
  5. Kemi älv vattenvårdsområde (pdf)
  6. Torne älv vattenvårdsområde (pdf)
  7. Tana älv - Näätämöjoki - Pasvig älv vattenvårdsområde (pdf)

Karttjänst

Alternativa sätt att lämna åsikter och kommentarer

  • Du kan berätta din åsikt på denna sida genom att svara på en enkät (https://link.webropolsurveys.com/S/B366E883A23CFD0C). Det tar ca 15 minuter att svara på frågorna.

  • Du kan skicka dina åsikter och kommentarer till närings-, trafik- och miljöcentralens registratorskontor via e-post eller per post. Använder du adressen du hittar i samrådshandlingen för det område (kap. Kontaktinformation) som dina åsikter och kommentarer gäller .

  • Du kan lämnä åsikter och kommentarer på webbplatsen utlåtande.fi. Detta alternativ måste du registrera dig som användare.

 

Vattenvården planeras steg för steg

Vattenförvaltningsplanerna uppdateras stegvis vart sjätte år. Planeringen inleds med att en tidtabell för planeringen av regionens vattenvård utarbetas och med att definiera de centrala frågorna, som också medborgarna ska höras om 2018. Mer information om planeringen av vattenvården

Cykeln för planeringen av vattenvården
Cykeln för planeringen av vattenvården varar sex år.

 

Publicerad 14.12.2016 kl. 14.16, uppdaterad 9.2.2018 kl. 13.28