Östersjön

Avsnittet om havet innehåller information om havsvård, skydd av Östersjön, Östersjöns tillstånd, uppföljning samt bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs. I avsnittet presenteras även havsforskningen i Finland.

Vedenalaista maailmaa
Bild: Ilkka Lastumäki

Information om lagstiftning samt om nationellt och internationellt samarbete med anknytning till Östersjön hittas på miljöministeriets webbtjänst. Du kan bekanta dig närmare med forsknings- och expertverksamheten inom Finlands miljöcentral på miljöcentralens webbplats. Under rubriken Livsmiljö och byggande hittar du information om planering av havsområden.

En annan port till information om havsämnet är Meriwiki, där vem som helst kan grunda en egen observationsplats, upplysa om observationer av alger eller skriva i diskussionsspalten.

Pressmeddelanden

RSS
 • Mängden oljeutsläpp observerade till havs nästan oförändrad 15.3.2017
  År 2016 underrättades de finländska myndigheterna om ungefär samma mängd observationer av eventuella fartygsutsläpp av olja i havsområdena som föregående år. 48 utsläpp visade sig vara olja, år 2015 var antalet 47.
 • Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden 24.2.2017
  Finska vikens fosforhalter är nu exceptionellt höga, vilket beror på en kombinerad effekt av väderförhållanden och det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng. Även i Skärgårdshavet och i Bottenhavet har mängden fosfor tydligt ökat. En hög fosforhalt i ytvattnet ökar risken för algblomningar i sommar.
 • Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön 3.2.2017
  Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har utvecklat en kalkylator för Östersjön, med vilken konsumenten kan ta reda på effekterna av hans eller hennes konsumtionsvanor på näringsämnesbelastningen i Östersjön. Cirka 10 procent av Östersjöns näringsbel. Matproduktionen orsakar cirka 60 procent av en genomsnittlig finländares Östersjöfotspår. Avloppsvattnets andel är också betydande, cirka 25 procent.
 • Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur 25.1.2017
  Undervattensbullret i Östersjön har kartlagts för första gången. Enligt en internationell studie som letts av Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige håller bullret framkallat av människan på att öka. Situationen varierar emellertid i hög grad i olika delar av Östersjön och under olika årstider. Bullret kan orsaka allvarliga skador på fisk och marina däggdjur.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 13.10.2014 kl. 15.00, uppdaterad 14.11.2016 kl. 10.27