Blanketter för energicertifikat

Sådana energicertifikat som avses i lagen om energicertifikat för byggnader 50/2013 (Finlex), som trädde i kraft den 1 juni 2013, ska fr.o.m. den 1 maj 2015 upprättas i ARA:s register över energicertifikat och undertecknas elektroniskt. På denna webbsida finns därför inte längre den Excel-blankettmall som tidigare användes. Den blankettmall som är avsedd för energicertifikat enligt förenklat förfarande används dock fortfarande. I miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader finns bestämmelser om hur blanketten ska fyllas i.

rakentaminen_Enegiatodistus_MSommers.jpg
Markus Sommers/Miljöförvaltningens bildbank

Handledning för dem som upprättar energicertifikat

Det har utarbetats en handledning med tillhörande bilagor som är riktat till dem som upprättar energicertifikat. Bilagorna innehåller exempel på hur ett energicertifikat upprättas och utgångsvärden för beräkningarna i anslutning till energicertifikatet. Exempel kommer att publiceras på webbplatsen hösten 2013. Kapitel 6 i handledningen om energicertifikat innehåller beskrivningar av exemplens innehåll.

Bilagor:

  • Exempel på upprättande av ett energicertifikat för ett egnahemshus byggt år 1947 (publiceras senare)
  • Exempel på upprättande av ett energicertifikat för ett nytt kontorshus (publiceras senare)
  • Exempel på upprättande av ett energicertifikat för ett kontorshus byggt år 1970 (publiceras senare)

Blanketter enligt den gamla lagstiftningen om energicertifikat

I 30 § i lagen om energicertifikat för byggnader uppges att om en ansökan om bygglov blivit anhängig före den 1 juni 2013, kan den tidigare lagen om energicertifikat för byggnader 487/2007 (Finlex) tillämpas fram till dess att byggnaden tas i bruk. Kontakta Motiva, om du behöver blanketterna i fråga: energiatodistus@motiva.fi.

Mer information

Miljöråd Maarit Haakana, miljöministeriet, tfn 050 594 0167, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Lagstiftningsråd Sari Rapinoja, miljöministeriet, tfn. 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.11.2013 kl. 12.56, uppdaterad 20.9.2017 kl. 16.57
Utgivare: