Byggnadens energi- och ekoeffektivitet

En ekoeffektiv byggnad medför så mycket nytta som möjligt för sin ägare, men orsakar förhållandevis liten belastning på miljön. En energieffektiv byggnad medför fördelar i form av bland annat byggnadens funktionalitet och trivsamhet, förmånliga underhålls- och servicekostnader, lång livslängd och högt återförsäljningsvärde.

Rakennuksen_energiatehokkuus_YHAKuvapankki.jpg
Bild: Miljöförvaltningens bildbank

Vid byggande använder man avsevärda mängder naturresurser på kort tid. Samtidigt sträcker sig miljökonsekvenserna av byggverksamheten långt in i framtiden, särskilt genom miljöbelastningen under den tid byggnaden används, till exempel i form av energi- och vattenförbrukning samt koldioxidutsläpp. Med hjälp av lösningar i planerings- och byggnadsskedet kan man märkbart påverka miljöpåverkan och kostnaderna under byggnadens livstid.

Energieffektiva byggnader dämpar klimatförändringen

Energiförbrukningen och de växthusgasutsläpp som den medför hör till de största miljökonsekvenserna av en byggnad. Den energiförbrukning som byggnader och byggande medför utgör mer än en tredjedel av växthusgasutsläppen i Finland. Med hjälp av energieffektiva lösningar kan utsläppsmängderna minskas väsentligt, så byggnaderna har betydelse.

Man försöker säkerställa att en byggnad är energieffektiv både genom energiform och material. En del av det energieffektiva byggandet är att göra det möjligt att minska energiförbrukningen under brukstiden, men ansvaret för det faller på användaren. Med hjälp av modern teknik kan man bygga nya eller reparera låg-, passiv-, nollenergi-, plusenergihus och energineutrala hus.

Man har strävat efter att öka energieffektiviteten i byggandet bland annat genom energicertifikat, miljötillstånd och frivilliga avtal om energisparande. Bestämmelserna om energieffektivitet finns i Finlands byggbestämmelsesamling.

Hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) eller kommunen kan man ansöka om energibidrag för att förbättra energiekonomin i en byggnad.

Resurseffektivitet förverkligas på olika sätt

Resurseffektivitet innebär att man minimerar användningen av naturresurser och återanvänder material. Det innebär också att man utnyttjar utrymmena effektivt så att energiförbrukningen och mängden utnyttjade naturresurser minskar.

Det är viktigt att byggnaden har variationsmöjligheter när dess användningsändamål ändras under dess livlängd. Genom att förebygga nyanvändning ökar man materialeffektiviteten när omfattningen av ändringsarbeten och risken för att byggnaden ska lämnas oanvänd minskar.

Kampanj för minskad energiförlust inleds under ledning av miljöministeriet 3.10.2016
I dag inleds en kampanj för ökad energieffektivitet och minskad energiförlust under ledning av miljöministeriet. Under kampanjen utmanas husbolag i Finland att med enkla medel minska sin energiförbrukning. Husbolagen kan ansluta sig till kampanjen på adressen www.energiahukka.fi, och där kan bolagen också ladda ner avgiftsfria expertråd.
Läs mer
Stora möjligheter till ren teknik i kommunerna 3.6.2015
I det nya regeringsprogrammet, som publicerades förra veckan, är ett av spetsprojekten Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt. Ett av målen i programmet är att den offentliga sektorn uppmuntras till kolneutrala energilösningar. Finlands kommuner har ett avsevärt ansvar när det gäller att ta i bruk ren teknik eller cleantech i framtiden. Det anser Finlands miljöcentral och Kommunförbundet.
Läs mer
Användning av förnybar energi i byggnader enligt RES-direktivet utreds 23.9.2014
Målet med Europeiska unionens RES-direktiv är att öka användningen av förnybar energi i nya byggnader och i byggnader som ska genomgå betydande renoveringar.
Läs mer

Nyheter

RSS
Mera nyheter

Pressmeddelanden

RSS
  • Priset på energicertifikat för befintliga egnahemshus är skäligt 12.11.2013
    Priset på energicertifikat för befintliga egnahemshus är allmänt taget skäligt: medelpriset ligger på ca 520 euro och i över 90 % av fallen är priset lägre än 700 euro. Energicertifikat beviljas också relativt snabbt, i mer än 70 % av fallen på under en vecka. De här uppgifterna framgår av en enkät som skickats till 54 upprättare av energicertifikat, och enkäten besvarades av 43.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 16.9.2013 kl. 17.23, uppdaterad 16.9.2013 kl. 17.24
Utgivare: