Skeittaajia Helsingin Suvilahdessa
© Foto: Laura Rautjoki

Vad är en kulturmiljö och varför är den viktig? Bekanta dig med den nya tjänsten Varkulturmiljo.fi och #vårkulturmiljö

Pressmeddelande 12.4.2016 Miljöministeriet, Museiverket och undervisnings- och kulturministeriet
Utforska, lär och bli inspirerad samt vårda och bevara kulturmiljön med hjälp av den nya webbtjänsten Varkulturmiljo.fi. Fira den nya webbplatsen genom att delta i fototävlingen #vårkulturmiljö, som är öppen för alla. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Energicertifikaten ändras och omfattar från och med den 1 juli nya kategorier av byggnader - Motiva ger råd till konsumenter och upprättare av energicertifikat

23.5.2016
Från och med den 1 juli 2016 omfattar energicertifikaten nya kategorier av byggnader. I och med en lagändring som godkändes tidigare i vår behövs energicertifikat i fortsättningen för bl.a. simhallar, ishallar, lagerbyggnader, trafikbyggnader samt sådana fristående utrymmen för motorfordon som överstiger 50 kvadratmeter, dvs. för stora garage. Motiva ger råd i ärenden som gäller energicertifikat både på nätet och per telefon.

Aktuellt från finlands miljöcentral

SER-avfall

Blybatterier, skrotbilar samt el- och elektronikskrot medför problem i de internationella avfallstransporterna

12.5.2016
Den ekonomiska tillväxten och globaliseringen under de senaste decennierna har ökat avfallstransporterna globalt såväl till sjöss, på landsvägarna som järnvägarna Avfall har ofta ekonomiskt värde och med det kan man ersätta användningen av naturresurser i industrin. Avfall kan dock innehålla för människan och miljön skadliga och farliga material.

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

EMI näkymä

Vårdö – boende för alla! ARAs planeringstävling avgjord

16.3.2016
Arkitektbyrå AJAK Oy vann tävlingen med sitt bidrag EMI. På delad andra plats kom Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura med bidraget Pinus samt Mika Saarikangas och Mikko Siltanen med sitt förslag Hattivatit.

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Jälkiä kevätjäällä
Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan 3.5.2016
I norra Finland håller vattennivån i åar och älvar på att stiga till följd av det varma vädret. Ounasjoki stiger kraftig och dess vattenstånd vid Kittilä kommer sannolikt att nå gränsen för skador i slutet av veckan. Det är möjligt att det uppstår översvämningsskador. Vårflödena i Ounasjoki och Kemi älv väntas bli större än i genomsnitt. Ivalojokis flödestopp kommer sannolikt att uppnås i slutet av veckan och Torneå älvs flödestopp i mitten eller slutet av maj.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.pngTel. 0295 020 901
mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta
Obs! Stängt den 1 juni

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
www.ntm-centralen.fi/miljon

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.