Saimenvikarstammen. Bild: Forststyrelsen Harri Ekholm_556x303px
Saimenvikarstammen. © Bild: Harri Ekholm / Forststyrelsen

Saimenvikarstammen fortsätter att växa – skyddsåtgärderna ger resultat

Pressmeddelande 19.9.2016 Forststyrelsen och miljöministeriet
Forststyrelsen uppskattar att saimenvikarstammen för vintern 2016 bestod av 360 vikare. I år föddes 86 kutar, vilket är fler än någonsin tidigare under de 30 år som situationen har följts upp. De viktigaste faktorerna för detta är utvidgningarna 2010 och 2011 av vårens begränsningsområde för nätfisket samt det frivilliga arbetet med att bygga snödrivor för vikarna. I synnerhet det ökade antalet ungar de senaste två åren tyder på att skyddsbesluten och skyddsåtgärderna har varit lyckade. Läs mera

Bild: PaiviTahvananainen_556x303px.jpg

Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd

Pressmeddelanden 2.9.2016 Finlands miljöcentral
Finlands miljöcentral har publicerat en bedömning av Finska vikens tillstånd som samlar ihop forskningsresultaten från över hundra finska, ryska och estniska forskare. Den över 300 sidor långa publikationen innehåller färsk information om bl.a. övergödning, skadliga ämnen, främmande arter, buller, havstrafik samt plastskräp. Mera

Delta

Ympäristönvärit

Fototävlingen #ympäristönvärit

Med anledning av Gröna året 2016 ordnar miljöministeriet och Grönmiljöförbundet rf en fototävling på Instagram. Tävlingen är öppen för alla och pågår från den 16 augusti till den 9 oktober 2016. Vinnaren kungörs under Gröna årets avslutande evenemang i Helsingfors den 27 oktober 2016.

aktuellt från miljöministeriet

Självriskräntan för räntestödslån halveras för att öka produktionen av bostäder med skälig hyra

22.9.2016
Statsrådet har idag fattat beslut om en temporär ändring av en förordningen som gäller räntestöd för hyresbostadslån. Låntagarens självriskandel för räntan sjunker från 3,4 procent till 1,7 procent för de långa räntestödslån som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av hyresbostäder. Ändringen gäller de räntestödslån som godkänns före utgången av 2019.

Aktuellt från finlands miljöcentral

Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd

2.9.2016
Finlands miljöcentral har publicerat en bedömning av Finska vikens tillstånd som samlar ihop forskningsresultaten från över hundra finska, ryska och estniska forskare. Den över 300 sidor långa publikationen innehåller färsk information om bl.a. övergödning, skadliga ämnen, främmande arter, buller, havstrafik samt plastskräp.

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

EMI näkymä

Vårdö – boende för alla! ARAs planeringstävling avgjord

16.3.2016
Arkitektbyrå AJAK Oy vann tävlingen med sitt bidrag EMI. På delad andra plats kom Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura med bidraget Pinus samt Mika Saarikangas och Mikko Siltanen med sitt förslag Hattivatit.

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Petolahdenjoki tulvii 15.8.2016
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr 1.9.2016
Vattenföringen i åar och älvar i Österbotten och Lappland håller på att minska medan vattenståndet i sjöar i öst och norr är fortfarande högt. I Vasatrakten hade man stora sommaröversvämningar i augusti. Exempelvis ökade vattenföringen och vattenståndet i Malax å och i Toby-Laihela å i mitten av augusti till de högsta värdena för året, och ställvis steg vattnet upp på åkrar. Nya regn fick vattenföringen, som redan minskat något, att åter öka i slutet av månaden.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.pngTel. 0295 020 901
mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
www.ntm-centralen.fi/miljon

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.