Bild Päivi Tahvanainen
© Päivi Tahvanainen

Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år

Pressmeddelande 15.9.2017 Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Meteorologiska Institutet och Tukes
Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det väntas ha återställts om ca 50–70 år. Alla världens länder har ratificerat avtalet. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Informationstillfälle om understöd till organisationer på miljöministeriet 30.10.2017

18.10.2017
Miljöministeriet arrangerar ett informationstillfälle om prövningsbaserade statsunderstöd till organisationer måndagen den 30 oktober kl 15.00-16.30.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Syysaamu Puulavedellä

Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen

3.10.2017
Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvattenytorna samt vattenföringen i åar i mitten av september nya rekordvärden för tidpunkten. ”Exempelvis klev vattenståndet i Lammasjärvi i Kuhmo så högt som det aldrig varit tidigare i september under en observeringsperiod på 80 år”, konstaterar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt

12.9.2017
Miljöministeriet gav ut en omfattande anvisning och kriterier för koldioxidsnålt byggande. De nya verktygen ska först testas i offentliga byggprojekt. ARA har börjat utreda hur kriterierna kan tillämpas på en del av centralens objekt inom nyproduktionen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Syysaamu Puulavedellä
Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen 3.10.2017
Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvattenytorna samt vattenföringen i åar i mitten av september nya rekordvärden för tidpunkten. ”Exempelvis klev vattenståndet i Lammasjärvi i Kuhmo så högt som det aldrig varit tidigare i september under en observeringsperiod på 80 år”, konstaterar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.