Edelläkävijät_ruotsi

Tio kommuner blir piloter för cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden 20.11.2017 Finlands miljöcentral
Tio finländska kommuner, nämligen Ijo, Jyväskylä, Kuopio. Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har förbundit sig att ambitiöst och konkret främja den cirkulära ekonomin. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Minister Tiilikainen vice ordförande för FN:s miljöförsamlings direktion

7.12.2017
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har utsetts till vice ordförande för direktionen för FN:s miljöförsamling (UNEA). Direktionen har tio medlemmar och svarar särskilt för politiska frågor på hög nivå, t.ex. temat för miljöförsamlingens möten. ”Direktionen är i nyckelroll när det gäller att lyfta in miljöfrågor i den internationella politikens centrum. Jag kommer att arbeta aktivt för att stärka UNEA”, säger Tiilikainen.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Borrplattformen som kapsejsade i havsområdet nära Vasa utgör inte ett direkt hot mot miljön

27.11.2017
Borrplattformen ESKO som på söndag kväll kapsejsade i hård sjögång utanför Vasa utgör inte ett direkt hot mot havsmiljön. Då haveriet inträffade fanns det ca 3,5 m3 bränsle och drygt 100 liter hydraulolja på ESKO samt bränsle i arbetsmaskinerna på däck. På måndagsförmiddagen tog sig Gränsbevakningsväsendets patrullbåt och ett Dornier-flyg ut till platsen, men från dessa observerades endast en ringa mängd olja kring ESKO.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

23.11.2017
De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter senast 8.12.2017.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Solbergån i november
Hydrologisk översikt i slutet av november 2017: Vattenståndet högt och vattenföringen stor i södra och västra Finland, risk för översvämningar på grund av kravis 1.12.2017
Regnen i oktober och november medförde ett högt vattenstånd under hela november, speciellt i Nylands sjöar och åar. Vattenståndet i södra och västra Finlands sjöar och åar förblir högt även i början av december. Minusgrader förutspås under kommande dagar, vilket minskar vattenföringen under början av månaden, men om vädret åter blir mildare stiger vattenståndet igen. Vid stor vattenföring växer även risken för översvämningar på grund av kravis, om temperaturen sjunker snabbt under -15 grader.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.