Dusch
© Foto: Olli-Pekka Pietiläinen

Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar

Pressmeddelande 16.1.2017 Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands miljöcentral
Största delen av finländarna är kunder hos ett vattentjänstverk. Det förekommer emellertid skillnader i de över 1 500 vattentjänstverkens effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Nu är det allt enklare att jämföra vattentjänstverken eftersom alla har tillgång till verkens uppgifter och nyckeltal. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras

12.1.2017
Statsrådet har i dag fattat beslut om 2017 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till rimligt pris. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1 410 miljoner euro.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Dusch

Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar

16.1.2017
Finlands miljöcentral öppnade i januari 2016 en informationstjänst inom vattentjänster som heter VEETI. Nu är det allt enklare att jämföra vattentjänstverken eftersom alla har tillgång till verkens uppgifter och nyckeltal.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Kommunernas bostadsmarknadsutredning 2016

1.11.2016
ARA samlar en gång om året in kommunernas redogörelse över bostadsmarknaden via den elektroniska blanketten.
Mera aktuellt

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Talvinen järvimaisema
Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar 3.1.2017
Årslutet var snöfri och mild i södra Finland men rätt vintrig i norr.
Det är viktigt att se upp för svag is på de stora sjöarnas fjärdar och strömställen, eftersom isarna blev tunnare i slutet av december. Under de närmaste dagarna kommer det att bli kallare, och vattenytan i åar i Norra Österbotten kan följaktligen stiga till följd av kravis. Om det inte blåser hårt kan även sjöar som ännu är isfria få ett istäcke. Vid sträng köld kan det också uppstå farliga råkar i isarna.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
www.ntm-centralen.fi/miljon

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.