Kyrö älv, april 2018. Bild NTM-centralen i Södra Österbottens område.
Kyro älv. Bild: NTM-centralen i Södra Österbottens område.

Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk

Pressmeddelande 17.4.2018 Översvämningscentret och NTM-centralen i Södra Österbotten
Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att pumpa flödesvatten ur källare på bostadshus åtminstone längs Toby–Laihela å och Kyro älv. Ställvis har fastighetsägare längs Toby–Laihela å byggt tillfälliga vallar som skydd kring sina hus. Läs mera

3 personers hushåll producerar årligen

Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Pressmeddelande 16.4.2018 Miljöministeriet
Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vattendrag. På annat håll ska avloppsvattensystemen fås i skick senast samtidigt som en större reparation görs i fastigheten. Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Minister Tiilikainen på energi- och miljöturné i Tyskland och Indien

16.4.2018
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen reser till Tyskland och Indien den 18–20 april för att främja samarbetet inom områdena för förnybar energi och miljövänliga lösningar.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Kyrönjoen kevättulvaa. Huhtikuu 2018

Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk

18.4.2018
Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att pumpa flödesvatten ur källare på bostadshus åtminstone längs Toby–Laihela å och Kyro älv. Ställvis har fastighetsägare längs Toby–Laihela å byggt tillfälliga vallar som skydd kring sina hus.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Mynämäen Laajoki
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland 4.4.2018
Vattnens istäcke och markens tjälskikt ökade i tjocklek i mars, fastän ökningen var långsam i områden där det fanns rikligt med snö. Isen och tjälen var i slutet av mars tjockare än vanligt i de snöfattiga områdena i södra Finland men tunnare än normalt i de snörika områdena i östra Finland. Vårflödena kommer enligt prognoserna i gång i sydvästra och södra Finland i början av april.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker

Finlands vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplan och planerna för hantering av översvämningsrisker ska uppdatering för 2022–2027 har påbörjats. Hur kan vi förbättra tillståndet i våra vatten? I vilka områden är översvämningsrisken störst? Alla har möjlighet att ge feedback till 9.7.2018. Läs mer

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.