Tammerfors i sommar
Tammerfors i sommar. © Bild: Riku Lumiaro.

En hyllning till landskapen i vardagsmiljön

Pressmeddelande 14.8.2018, Finlands miljöcentral och miljöministeriet
Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj #arkimaisema / #vardagslandskapet utmanar dig till att se på landskapen i din vardagsmiljö med nya ögon. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2019

9.8.2018
I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2019 uppgår anslagen till sammanlagt 182,9 miljoner euro. I förslaget anvisas 102 miljoner euro för miljö- och naturvård. För områdesanvändning, boende och byggande anvisas 23,8 miljoner euro. För förvaltningsområdets omkostnader föreslås 57 miljoner euro.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Tammerfors

En hyllning till landskapen i vardagsmiljön

14.8.2018
Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj #arkimaisema / #vardagslandskapet utmanar dig till att se på landskapen i din vardagsmiljö med nya ögon.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Espoo, Kaitalampi
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2018: Yt- och grundvattnen låga, sjövattnens temperatur höga 1.8.2018
På grund av det varma vädret och på många ställen knappa regnen i juli har både yt- och grundvattennivåerna sjunkit lågt speciellt i sydvästra och västra delarna av Finland. Värmeperioden lyfte också sjövattnens temperatur ovanligt mycket, och t.ex. rekorden från sjusovardagen slogs på ca hälften av observationsplatserna.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.