Suomen paras maisemahanke -kilpailu

Ympäristöministeriö etsii jälleen Suomen parasta maisemahanketta. Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset hankkeilla, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Hankkeiden tulee olla jo toteutuneita ja niiden on pitänyt olla yleisölle avoimia vähintään kolme vuotta hakemusten jättämisajankohtana. Parhaaksi valittavasta hankkeesta tulee Suomen edustaja Euroopan neuvoston maisemakilpailuun.

Maisemat ymmärretään kisassa laajasti

Niittytalkoot Kattilassa
Maisemanhoitoa Nuuksion kansallispuistossa. © Tapio Heikkilä / YHA kuvapankki

Maisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään kisassa laajasti ja ehdokkaiksi toivotaankin erilaisia viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita. Ehdokkaiksi ovat tervetulleita sekä perinteiset että uudet näkökulmat.  Hankkeet voivat liittyä luonnon- tai kulttuurimaisemiin, maaseudulla tai kaupungeissa, maalla tai vesialueilla. Kohteet voivat olla arvokkaita maisemia tai kulttuuriympäristöjä, mutta yhtä lailla osallistujia toivotaan myös arkiympäristöjen sekä heikentyneiden maisemien kunnostushankkeiden piiristä.

Tarkemmat säännöt ja osallistumisohjeet löytyvät kilpailuohjelmasta.

Kilpailuaika päättyy 7.9.2018. Kilpailun tulos julkistetaan Säätytalolla Helsingissä 19.10.2018 järjestettävässä Maisemasymposiumissa.

Kilpailu käynnistyy jo kuudetta kertaa

Suomen paras maisemahanke valitaan valtakunnallisella kilpailulla joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran kilpailu järjestettiin vuonna 2008, jolloin voittajaksi valittiin Hämeenkyrön kolmen maisemahankkeen kokonaisuus, jossa hoidettiin maisemaa ja kehitettiin maisemamatkailua. Vuonna 2010 kilpailun voitti Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen perinnemaisemien hoitohanke Matkalla maisemaan – luonnollisesti, joka toteutettiin yhteistyössä VR:n kanssa. Vuonna 2012 parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemahankkeiden kokonaisuus, jossa kulttuurimaisemaa hoidettiin yhdistysten ja viranomaisten yhteistyönä. Vuonna 2014 kilpailun voitti Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen ja järjesti maisemanhoitoa erityisen arvokkaille alueille. Vuonna 2016 Suomen voittajana palkittiin Metsähallituksen luontopalvelujen lammaspaimenviikot, jossa vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista. Lisätietoa voittajista löytyy sivun oikean reunan linkistä.

Euroopan neuvoston maisemakilpailu

Euroopan neuvoston maisemapalkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, johon Suomi liittyi vuonna 2006. Palkinto on tunnustus toimista tai toimintaperiaatteista, jotka tähtäävät maisemien kestävään käyttöön, suojeluun tai suunnitteluun. Palkittavat hankkeet edistävät maisemayleissopimuksen tavoitteita, ja ne voivat toimia esimerkkinä koko Euroopassa. Vuonna 2017 kilpailun voitti latvialainen Daugavapilsin linnoituksen kunnostus- ja kehittämishanke. Hankkeen ansiosta kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa linnoituksessa on nykyään monenlaista toimintaa ja linnoitus on uudella tavalla osa kaupunkimaisemaa.

Ensimmäisen eurooppalaisen maisemakilpailun vuonna 2009 voitti ranskalainen Lillen kaupunki virkistysalueiden rakentamisesta hylätyille teollisuusalueille. Vuonna 2011 voittajaksi valittiin italialainen Carbonian kunta vanhan kaivoskaupungin maisemien suojelusta ja uudistamisesta. Vuonna 2013 voiton vei puolalainen Ala-Sleesian maisemapuistoyhdistys Szprotawanjokilaakson maisemien ekologisten arvojen suojelemisesta. Vuonna 2015 voiton vei Unkari hankkeella, jossa Unkarin ja Slovenian rajalla sijaitsevan Hetésin kylämaisemia hoidettiin ja niiden kestävää käyttöä kehitettiin maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Lisätietoja

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 715, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi
Julkaistu 27.10.2016 klo 10.35, päivitetty 14.2.2018 klo 11.38