Sievin Matalamaan biojalostamohanke, Sievi

Diaarinumero POPELY/1192/2014
Hankkeesta vastaava Sievi Biofuels Oy
Yhteyshenkilö Heikki Ollila, puh. 040 5368 388, etunimi.sukunimi@biofuels.fi
Konsultti Geopudas Oy
Yhteyshenkilö Jari Savolainen, puh. 0400 150 555, etunimi.sukunimi@geopudas.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yhteyshenkilö Heli Törttö, puh. 029 503 8429, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Hankkeen kuvaus

Sievi Biofuels Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Sievin Matalamaan alueelle. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa biojalostamo liikennepolttoaineiden ja kemianteollisuuden raaka-aineiden tuotantoon.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään neljä hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto V00: Laitosta ei rakenneta. 
Vaihtoehto V01a: Biojalostamo ja höyrylaitos rakennetaan.
Vaihtoehto V01b: Biojalostamo ja höyrylaitos rakennetaan + bioterminaali.
Vaihtoehto V02a: Biojalostamo ja voimalaitos rakennetaan.
Vaihtoehto V02b: Biojalostamo ja voimalaitos rakennetaan + bioterminaali.

Kaikissa vaihtoehdoissa rakennetaan biojalostamolla käytettävän korsibiomassan raaka-aineen vastaanotto-, varasto- ja esikäsittely-yksikkö sekä energiantuotantoyksikön kiinteän polttoaineen vastaanotto- ja varastosiiloyksiköt. Vaihtoehdoissa V01b ja V02b estetty laajennettu bioterminaali toimisi korsi- ja polttoainevaraston lisäksi puuperäisen raaka-aineen (runko- ja raakapuu, hakkuutähteet ja kannot) jalostus-, varastointi- ja käsittelylaitoksena polttoaineena käytettävän puuhakkeen valmistamiseksi biojalostamon ja ulkopuolisten energiatoimijoiden käyttöön.
 

Julkaistu 10.9.2014 klo 15.46, päivitetty 17.11.2015 klo 10.53