Selänpään tekopohjavesihanke, Kouvola

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Kouvolan Vesi Oy suunnittelee tekopohjavesihanketta Kouvolan kaupungissa sijaitsevan Selänpään pohjavesialueelle. Hankkeen tavoitteena on turvata Kuusankosken alueen vedenhankinta vähentämällä ainoana vesilähteenä toimivan Pilkanmaan pintavesilaitoksen merkitystä lisäämällä pohja- ja/tai tekopohjaveden käyttöä korvaavina vesilähteinä. Vuohijärven vedenottamolta ja Hunkerinrompun vedenottoalueelta ei ilman tekopohjaveden muodostamista ole mahdollista ottaa vettä enempää kuin 5000 m3/d.

Hankkeessa tekopohjavettä muodostetaan imeyttämällä raakavettä harjumuodostumaan Hunkerinromppujen alueelle rakennettavien imeytysaltaiden avulla. Imeytettävä raakavesi otetaan Vuohijärven pintavesipumppaamosta, josta rakennetaan siirtolinja imeytysalueelle. Kouvolan Vesi Oy omistaa Selänpään pohjavesialueella sijaitsevan Vuohijärven vedenottamon, jolla on voimassaoleva lupa vedenottoon.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutukset arvioidaan neljälle tekopohjaveden tuotantovaihtoehdolle. Kaikissa vaihtoehdoissa imeytys tehdään imeytysaltailla ja vedenotto tehdään nykyisen Vuohijärven vedenottamon olemassa olevista ja alueelle rakennettavista kaivoista.

Vaihtoehto 1 (VE1) Vedenotto 5000 m3/d ja imeytys 5000 m3/d

Vaihtoehto 2 (VE2) Vedenotto 8000 m3/d ja imeytys 10 000 m3/d

Vaihtoehto 3 (VE3) Vedenotto 15 000 m3/d ja imeytys 17 000 m3/d

Vaihtoehto 4 (VE4) Vedenotto 22 000 m3/d ja imeytys 24 000 m3/d

Vaihtoehto 0 (VE0) Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)

 • Arviointiohjelma (pdf 8622 kt)
 • Kartta hankealueesta (png 2 Mt)
 • Kuulutus (pdf)
 • YVA-ohjelma on nähtävillä:
  • Kouvolan kaupungintalolla, Torikatu 10
  • Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla, Valtakatu 33, Kuusankoski
  • Kouvolan pääkirjastossa, Salpausselänkatu 33
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviontiohjelmaa käsittelevä yleisötilaisuus pidetään torstaina 28.1.2016 klo 17.00 Kouvolan Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalolla, Näkkimistön tie 1 47900 Vuohijärvi

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot ja mielipiteet ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 9.3.2016 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen

                            kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

                            tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta  (pdf, 960 kt)

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.09, päivitetty 4.4.2016 klo 9.34