Satavesi - Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

IMG_3606.JPG

Satavesi ja Pro Saaristomeri -ohjelmien yhteinen kesäretki Isokarin majakkasaarelle 29.8.2013.
Kuva: Kati Saarni

Mikä on Satavesi?

Tavoitteena vesien hyvä tila ja käyttömahdollisuuksien parantaminen

Satakunnan vesistöohjelma Satavesi perustuu Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen sekä Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjelmasopimukseen. Ohjelman kolmas toimintakausi ajoittuu vuosille 2010–2015. 

Ohjelmatoiminnan tavoitteena on saattaa vesistöjen parissa toimivat tahot yhteen pohtimaan vesistöjen tilan parantamiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja niihin. Toiminnassa on mukana kaikkiaan kymmenien eri tahojen edustajia yhteiskunnan eri sektoreilta.

Satavesi-ohjelma on vuodesta 2002 alkaen edistänyt kymmenien paikallisten ja alueellisten vesienhoitohankkeiden toteutumista. Ohjelma ideoi hankkeita, osallistuu niiden suunnitteluun ja tarjoaa tukea hankkeiden toteuttajille mm. etsimällä yhteistyökumppaneita ja rahoitusta.

MAKE_lippu_ja_tunnuslause.jpg

Julkaistu 17.9.2013 klo 9.55, päivitetty 25.4.2014 klo 10.27