Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017

Ravinneneutraali kunta (RANKU) on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen kehittämishanke. Sen tavoitteena on edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa.

Mullitlaitumella_Rodeo_220px.jpg

© Rodeo

Hyötyä ja mahdollisuuksia ravinteiden kierrätyksestä

Orgaanisten ravinteiden kierrätys on osa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja resurssiviisautta. Ravinteita kierrättämällä voidaan vähentää uusiutumattoman, louhittavan fosforin käyttöä, säästää väkilannoitteiden valmistukseen tarvittavaa energiaa ja lisätä ravinneomavaraisuutta. Samalla vähennetään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja fosforin ja typen aiheuttamaa vesien rehevöitymistä. Tällä on suuri merkitys myös asuinympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Hyvin suunniteltu, käytäntöä palveleva ravinteiden kierrätys tukee elinkeinotoimintaa, luo mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle ja edistää työllisyyttä. Ravinteiden kierrättäminen luo tarpeita myös uuden teknologian ja uusien teknisten ratkaisujen kehittämiselle. 

Hankkeen tavoitteet

Ravinneneutraali kunta -hankkeen tavoitteena on edistää kunnassa tai laajemmalla alueella muodostuvien orgaanisten ravinteiden kierrätystä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa. Pilottikuntia ovat  Vehmaa, Mynämäki, Taivassalo, Turku, Pori ja Nakkila, mutta hanke toimii koko maassa. Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on laaja yhteistyö, jossa mukana on kuntien lisäksi suuri joukko eri alojen toimijoita.

Pilottikunnissa muodostuvien orgaanisten ravinteiden laadun, määrän, sijainnin ja kierrätyskelpoisuuden perusteella kehitetään yhteistyömalleja käytännön toimenpiteisiin. Käyttökelpoisiksi arvioitujen ratkaisujen rahoitusmahdollisuudet ja -keinot selvitetään. Vastuu ravinteiden kierrätyksen saamisesta osaksi käytännön arkipäivää ei kuitenkaan voi olla pelkästään kunnan organisaatiolla. Kierrätykseen tarvitaan mukaan alueen kaikki toimijat; yritykset, oppilaitokset, järjestöt ja yksityiset kansalaiset.

Laajan yhteistyön avulla pyritään määrittelemään ravinneneutraali kunta -kriteerit sekä niihin sisältyvien toimenpiteiden todentamismenettelyt ja vaikutukset ympäristöön.  Tavoitteena on luoda ravinneneutraaliudesta valtakunnallinen brändi.

 
Tie_RANKU_KimmoHarjamaki_556px.jpg
© Kimmo Härjämäki

 

Julkaistu 11.2.2015 klo 13.52, päivitetty 25.7.2017 klo 11.02