Lumivaaran tuulivoimapuisto, Prokon Wind Energy Finland Oy, Hyrynsalmi

Diaarinumero KAIELY/1/07.04/2014
Hankkeesta vastaava PROKON Wind Energy Finland Oy
Yhteyshenkilö Jukka Syrjä, puh. 0400 469 094, j.syrja(at)prokon.net
Konsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Yhteyshenkilö Projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Yhteysviranomainen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö Ylitarkastaja Unto Ritvanen, puh. 0295 023 895, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Arviointiohjelma on saapunut 31.3.2014

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimapuiston  YVA-arviointiohjelma

Arviointiohjelma nähtävillä
Arviointiohjelma on nähtävillä Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnanvirastoilla ja Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa sekä Hyrynsalmen ja Ristijärven kirjastoissa.

Kuulemistilaisuus
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään  tiistaina 29.4.2014  Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa (osoite Laskutie 1, Hyrynsalmi) klo 17.00 alkaen.

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ELY-keskukseen  12.5.2014 mennessä os. PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään, jos mahdollista,  myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi .

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena  kuulemisen jälkeen oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle viimeistään 12.6.2014. Lausunto on nähtävillä Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnanvirastoilla sekä ELY-keskuksessa  ja lähetetään tiedoksi lausunnon antajille ja mielipiteiden esittäjille.

Lausuntopyyntö

Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat tuulivoimaloiden lukumäärän osalta. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta voimajohdon reittivaihtoehtoa kantaverkkoon liittymiseksi.

VE O Tuulivoimalat
Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE 1 Tuulivoimalat
Rakennetaan Lumivaaran alueelle 8 tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on noin 110–165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 110–165 m ja roottori 110–130 m, jolloin kokonaiskorkeus on enintään 230 m.

VE 2 Tuulivoimalat
Rakennetaan Lumivaaran alueelle 10 tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on noin 110–165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 110–165 m ja roottori 110–130 m, jolloin kokonaiskorkeus on enintään 230 m.

Sähkönsiirto

VEA      Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö liitetään maakaapelilla uudelle rakennettavalle sähköasemalle hankealueen koillispuolelle. Sähköasemalta on liittymä olemassa olevaan Loiste Sähköverkot Oy:n Sei-tenoikea–Puolanka 110 kV voimajohtoon.

VEB      Hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema. Hankealueelta rakennetaan uusi 110 kV ilmajohto Fingrid Oyj:n omistamalle Seitenoikean sähköasemalle. Rakennettava voimajohto sijoittuu olemassa olevan Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdon rinnalle. Ilmajohdon pituus on noin 12 kilometriä.

Arviointiselostus on saapunut 26.11.2014

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimapuiston YVA-arviointiselostus

Yleisötilaisuus

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 15.12.2014 Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa (osoite Laskutie 1, Hyrynsalmi) klo 17.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan tuulivoimahankkeesta.

Julkaistu 4.4.2014 klo 13.21, päivitetty 16.6.2015 klo 15.30

Aihealue:
Julkaisija: