Poroaavan turvetuotantoalue, Salla

Diaarinumero LAPELY/18/07.04/2011
Hankkeesta vastaava Vapo Oy
Yhteyshenkilö Martti Patrikainen, puh. 020 790 5621, etunimi.sukunimi@vapo.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy
Yhteyshenkilö Piia Sassi-Päkkilä, puh. 040 132 1415, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus
Yhteyshenkilö Reino Kurkela, puh. 0295 037 399, faksi 016 310 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Päättynyt

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Poroaapa sijaitsee Sallan kunnassa noin 12 km:n päässä Sallan taajamasta luoteeseen. Hankealueen koko on 281 ha, josta turvetuotantoon soveltuvan alueen koko on noin 249 ha. Hankealue on pääosin metsäojitettua aluetta, jonka alasta noin 12 % on ojittamatonta suota. Hankealue sijaitsee Kemijoen vesistöalueella Ylä-Kemin valuma-alueella. Poroaavan kuivatusvedet tullaan johtamaan reittiä: Jaurujoki – Jaurulampi – Jaurujoki - Vuotosjoki – Kemijoki. Hankkeen tarkoituksena on valmistella Poroaapa turvetuotantokäyttöön. Tavoitteena on tuottaa energiaturvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Energiaturve käytetään pääosin Rovaniemen, Kemijärven ja Sallan energiantuotantolaitosten polttoaineena. Arvioitu toiminta on noin 20 - 30 vuotta ja Poroaavalla arvioidaan olevan tuotantokelpoista energiaturvetta noin 2,5 miljoonaa toimituskuutiota.

Hankkeessa arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0: Turvetuotantohanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella 249 ha, vesien käsittelynä on ympärivuotinen pintavalutuskenttä

Vaihtoehto 2: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella 249 ha, vesien käsittelynä ympärivuotinen kemiallinen käsittely

Julkaistu 11.6.2013 klo 9.49, päivitetty 8.12.2015 klo 13.19

Julkaisija: