Polusjärven tuulivoimahanke, Pyhäjoki

Diaarinumero POPELY/33/07.04/2013
Hankkeesta vastaava ABO Wind Oy, Jaakonkatu 3B, 00100 Helsinki ja Greenpower Finland Oy, Hedbergintie 10, 92150 Raahe
Yhteyshenkilö Karl Schultheis, puh. 050 452 2215, etunimi.sukunimi@abo-wind.fi ja Kimmo Krekilä, puh. 0500 161 038, etunimi.sukunimi@greenpowerfinland.fi
Konsultti Pöyry Finland Oy, PL 20 (Tutkijantie 2 A), 90571 Oulu
Yhteyshenkilö Hanna Kurtti, puh. 010 33 31545, etunimi.sukunimi@poyry.com
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86 (Veteraanikatu 1), 90101 Oulu
Yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Päättynyt

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hanke

ABO Wind Oy:n ja Greenpower Finland Oy:n tuulivoimahanke sijoittuu Pyhäjoen kunnan
itäosiin Liminkakylän koillispuolelle Polusperän kylän tuntumaan. Tuulivoimaloita olisi 9-
12 ja ne olisivat teholtaan 3-5 MW. Voimaloiden vuosituotanto olisi noin 10 GWh/voimala.
Tuulivoimapuistoalueen yleiskaavoitus on käynnistynyt ja etenee rinnakkain YVA-menettelyn
kanssa. Alueelle rakennettaisiin tarvittavat rakennus- ja huoltotiet. Polusjärven
tuulivoimahanke sijoittuu välittömästi Oltavan tuulivoimahankkeen itäpuolelle.
 

Vaihtoehdot
Vaihtoehto 1 (VE1):
enintään 12 yksikköteholtaan noin 3–5 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden
napakorkeus (roottorin keskiön sijaintikorkeus maanpinnasta) olisi noin 169,5 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 230 metriä.
Vaihtoehto 2 (VE2): enintään 9 yksikköteholtaan noin 3–5 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden
napakorkeus olisi noin 169,5 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 230 metriä.
Nollavaihtoehto (VE0): hanketta ei toteuteta.

Sähkönsiirto
Sähkönsiirto toteutetaan sekä voimaloiden välillä että hankealueelta sähköasemalle maakaapelina. Fingridin (1.1.2016 alkaen Elenian) voimalinja kulkee hankealueen länsipuolella. Sähköasema rakennetaan voimalinjan viereen hankealueen lähelle.

Julkaistu 25.1.2016 klo 8.55, päivitetty 2.6.2016 klo 10.55