Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat pääosin tavallista korkeammalla (2.8.2016)

Pohjaveden pinnat ovat pääosin ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Suurissa pohjavesimuodostumissa pohjavedet ovat maan etelä- ja keskiosissa 0–20 cm ja pohjoisosissa 20–40 cm keskiarvojen yläpuolella. Pienissä ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa kesäsateet ja ilman lämpötilat ovat aiheuttaneet merkittävää alueellista vaihtelua. Runsassateisilla alueilla pinnankorkeudet ovat 10–50 cm keskiarvojen yläpuolella mutta paikoitellen kuivemmilla alueilla 0–15 cm keskiarvojen alapuolella.

Lisätietoja

Julkaistu 2.8.2016 klo 11.46, päivitetty 2.8.2016 klo 11.45