Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat nousussa (2.11.)

Pohjaveden pinnat ovat lokakuun sadannan seurauksena nousussa, ja suuressa osassa maata pinnat ovat 5–30 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Poikkeuksia yleiseen tilanteeseen verrattuna ovat Kainuu, jossa kahden kuukauden runsaat sateet ovat nostaneet pinnat 30–60 cm keskimääräistä ylemmäksi ja Lounais-Suomi, jossa pinnat ovat 15–30 cm keskiarvojen alapuolella.

Suurissa pohjavesimuodostumissa, joissa hydrologinen kierto on hitaampaa, pohjaveden pinnat ovat maan etelä- ja keskiosissa edelleen 5–50 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana.

Lisätietoja

Julkaistu 1.9.2017 klo 13.09, päivitetty 2.11.2017 klo 7.42