Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnankorkeudet edelleen laskussa (21.10.2016)

Pohjavedet ovat vuodenaikaiskiertoon nähden poikkeuksellisesti edelleen laskussa, koska täydentävien syyssateiden vaikutus puuttuu. Maan routaantumiseen ja pysyvän lumipeitteen tuloon asti pohjavesivarasto voi täydentyä sateista. Maan etelä- ja keskiosissa pinnat ovat kuivilla alueilla 20–40 cm alle keskiarvojen ja muualla 10–30 cm yli keskiarvojen. Maan pohjoisosissa pohjavedet ovat 20–40 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä.

Suurissa pohjavesimuodostumissa maan etelä- ja keskiosissa pohjavedet ovat lähellä keskiarvoja (-5 – +5 cm). Maan pohjoisosissa suurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat +30–40 cm keskiarvojen yläpuolella.

Lisätietoja

Julkaistu 21.10.2016 klo 12.45, päivitetty 21.10.2016 klo 12.48