Pjelaxin tuulivoimapuisto, Närpiö

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

VindIn suunnittelee tuulivoimapuistoa Närpiön kunnan Pjelaxin ja Myrkyn kylien välissä olevalle metsätalousvaltaiselle alueelle lähellä valtatietä 8. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee lyhimmillään noin seitsemän kilometriä kaakkoon Närpiön keskustasta. Alustavien arvioiden mukaan alueen tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Nykyistä metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa ja huollon aikana. VindIn on sopinut alueen vuokraamisesta maanomistajien kanssa.

Toteutettavan vaihtoehdon mukaan vaihdellen hankkeessa rakennetaan 32–35 tuulivoimalaa, joiden yhteiskapasiteetti on 110–125 MW. Sähkönsiirto tuulivoimapuistosta sähkönjakeluverkkoon toteutetaan yhdistämällä tuulivoimala sähköasemaan, jonka rakennustyöt ovat käynnissä Kristiinankaupungissa, ja sähkökaapeliin, joka asennetaan Kristiinankaupungin ja Ulvilan välille. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston ulkopuolelle määräytyy erillisessä energiamarkkinaviraston (EMV) prosessissa.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 12.11. -31.12.2013 virallisilla ilmoitustauluilla:

  • Närpiön kunta, Kirkkotie 2, Närpiö
  • Kristiinankaupungin kaupunki, Aitakatu 1-3, Kristiinankaupunki
  • Karijoen kunta, Kristiinantie 3, Karijoki
  • Kaskisten kaupunki, Raatihuoneenkatu 34, Kaskinen ja
  • Teuvan kunta, Porvarintie 20 A 4, Teuva.

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi lisäksi:

  • Närpiön kaupunginkirjasto, Kirkkotie 2, Närpiö
  • Kristiinankaupungin kirjasto, Kauppatori 1, Kristiinankaupunki
  • Karijoen pääkirjasto, Pappilankuja 4, Karijoki
  • Kaskisten kaupunginkirjasto, Satamakatu 18, Kaskinen ja
  • Teuvan kunnankirjasto, Porvarintie 39, Teuva.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.11.2013 Pjelaxin koululla osoitteessa Pjelaxintie 1, Närpiö. Yleisötilaisuus pidetään ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 17–19 välisenä aikana. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu-, kaavoitus- ja YVA-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 2.1.2014 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-ristökeskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pyydämme liittämään kannanottoon myös yhteystiedot yhteysviran-omaisen lausunnon postitusta varten.

 ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Kuulutus ja selostus hankkeen vaikutusten arvioinnista sekä suomenkielinen tiivistelmä ovat virka-aikana nähtävillä 15.7. - 12.9.2014 virallisilla ilmoitustauluilla Närpiössä, Kyrkvägen 2, Kristiinankaupungissa, Aitakatu 1-3, Karijoella, Kristiinantie 3, Kaskisissa, Raatihuoneenkatu 34 ja Teuvassa, Porvarintie 20 A 4. Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi lisäksi Närpiön kaupunginkirjastoon, Kyrkvägen 2, Kristiinankaupungin kirjastoon, Kauppatori 1, Karijoen pääkirjastoon, Pappilankuja 4 ja Kaskisten kaupunginkirjastoon, Satamakatu 18 ja Teuvan kunnankirjastoon, Porvarintie 39.

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 12.9.2014 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pyydämme liittämään kannanottoon myös yhteystiedot yhteysviranomaisen lausunnon postitusta varten.

Yleisötilaisuus:

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään 26.8.2014 Pjelaxin koululla osoitteessa Pjelaxintie 1, Närpiö. Yleisötilaisuus pidetään ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 16.00–19.00 välisenä aikana. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu-, YVA- ja kaava-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Julkaistu 4.11.2013 klo 14.08, päivitetty 16.7.2015 klo 10.33

Aihealue: