Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan turvetuotantohanke, Siikalatva, Kärsämäki, Pyhäntä

Diaarinumero POPELY/18/07.04/2010 (PPO-2009-R-26-531)
Hankkeesta vastaava Vapo Oy, Polttoaineet/Resurssit, PL 22, 40101 Jyväskylä
Yhteyshenkilö Hanna Lampinen-Vilkkilä, puh. 020 790 5716, etunimi.sukunimi@vapo.fi [hanna lampinen-vilkkila]
Konsultti Nab Labs Oy, Survontie 9 (YAD), 40500 Jyväskylä
Yhteyshenkilö Anne Kiljunen, puh. 0400 247 691, etunimi.sukunimi@nablabs.fi [anne kiljunen]
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu, postiosoite: PL 86, 90101 Oulu
Yhteyshenkilö Jari Määttä, puh. 0295 038 384, etunimi.kirjain.sukunimi@ely-keskus.fi [jari m maatta]
Tila Päättynyt

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotantoa Siikalatvan, Kärsämäen ja Pyhännän kunnissa sijaitsevien Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan alueelle. Hankealueen laajuus on 402 ha. Hankealueista Vuohtosuo ja Kiikkuneva ovat ojitettuja ja metsäisiä. Pieni Hangasnevan keskiosa on ojittamaton. Hankealue sijaitsee valtatie 28:n (Kajaani-Kokkola) molemmin puolin. Kuivatusvedet johdetaan Pyhäjoen ja tarkemmin Vuohtojoen valuma-alueelle sekä Siikajoen valuma-alueelle ja tarkemmin Kortteisen valuma-alueelle.

Hankkeen tarkoituksena on energiaturpeen tuotanto teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Hankealueen suunnitellaan tuottavan energiaturvetta Haapaveden ja Oulun voimalaitokselle.

 

Vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta lainkaan

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankkeen toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alalla. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus

Vaihtoehto 2 (VE2): Hankkeen toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella. Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi ja talvi- ja kevätaikainen pintavalutus.

 

Julkaistu 21.12.2009 klo 0.00, päivitetty 5.2.2016 klo 11.00