Padot ja patoturvallisuus

Miksi patoturvallisuutta?

Patoturvallisuustoiminnan tarkoituksena on ennalta ehkäistä padoista aiheutuvat onnettomuustilanteet eli estää patoja sortumasta. Patoturvallisuuslainsäädännön mukaisesti padon omistajat vastaavat patojensa turvallisuudesta. Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu pelastustointa lukuun ottamatta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskuksille).

Vaikka uusia patoja ei enää juuri rakenneta, patokannan ikääntyminen ja mahdollinen ilmastonmuutos asettavat haasteita patoturvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Patojen rakentamisen vähentyessä ja patoasiantuntijoiden ikääntyessä on huolenaiheena alan asiantuntijuuden säilyminen.

Patoturvallisuuslaki, -asetus ja -opas

Patoturvallisuuden viranomaistehtävät perustuvat patoturvallisuuslakiin (494/2009) ja valtioneuvoston asetukseen patoturvallisuudesta (319/2010). Patoturvallisuuslaki sisältää mm. säännökset padon suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä, onnettomuustilanteisiin varautumisesta sekä patoturvallisuuden valvonnasta. Patoturvallisuuslakia ja -asetusta sovelletaan kaikkiin patoihin.

Patoturvallisuuslain ja -asetuksen lisäksi on laadittu patoturvallisuusopas. Patoturvallisuusopas löytyy ymparisto.fi-sivuilta vasemman puoleisesta valikosta: Opas.

P7160029.jpg
Imatran kosken säännöstelypato
Julkaistu 3.7.2013 klo 13.05, päivitetty 31.1.2018 klo 10.31
Julkaisija: