Pajukoski II -tuulivoimahanke, Ylivieska

Diaarinumero POPELY/443/2015
Hankkeesta vastaava TM Voima Oy
Yhteyshenkilö Olli Malkamäki, puh. 045 7731 2541 ja Kim Tahkoniemi, puh. 045 7731 2540, etunimi.sukunimi@tmvoima.fi
Konsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Yhteyshenkilö Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yhteyshenkilö Heli Törttö, puh. 029 503 8429, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Hankkeen kuvaus

TM Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston laajennusta Ylivieskan kaupungin Pajukosken alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-5 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 160 metriä ja roottorin halkaisija enintään 140 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tarkasteltavana kolme tuulipuistojen toteutusvaihtoehtoa sekä niin kutsuttu nollavaihtoehto:

Vaihtoehto VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. 
Vaihtoehto VE1: Hankealueen pohjoisosaan toteutetaan 9 tuulivoimalaa.
Vaihtoehto VE2: Hankealueen eteläosaan toteutetaan 9 tuulivoimalaa.
Vaihtoehto VE3: Hankealueelle toteutetaan 18 tuulivoimalaa.

Tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön liittämisessä valtakunnan verkkoon tarkastellaan yhtä sähkönsiirtovaihtoehtoa:

Vaihtoehto VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, joten sähkönsiirtoa ei tarvita.
Vaihtoehto VEA: Hankealueella tuotettu sähkö siirretään maakaapeleilla Uusnivalan sähköasemalle.

Pajukoski II tuulivoimapuisto kattaa noin 2000 hehtaarin laajuisen alan 6 kilometriä Ylivieskan keskustasta etelään ja 6 kilometriä Sievin keskustasta koilliseen. Pajukosken alueella on myös aikaisempi tuulivoimahanke, jossa alueelle ollaan rakentamassa 9 tuulivoimalan tuulipuistoa. Rakenteilla olevat tuulivoimalat sijoittuvat Pajukoski II hankealueen länsipuolelle.

Julkaistu 8.4.2015 klo 12.50, päivitetty 17.11.2015 klo 10.32