Pahkavaaran tuulivoimahanke, Utajärvi

Diaarinumero POPELY/1342/2015
Hankkeesta vastaava Pahkavaaran Tuulipuisto Oy c/o Tornator Oyj, Äyritie 8D, 01510 Vantaa
Yhteyshenkilö Raino Kukkonen, puh. 050 468 8533, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Yhteyshenkilö Kirsi Lehtinen, puh. 040 722 4104, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86 90101 Oulu (Veteraanikatu 1)
Yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Hanke

Pahkavaaran Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Utajärven kunnassa sijaitsevalle Pahkavaaran alueelle. Tavoitteena on toteuttaa alueelle noin 42 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto. Rakennettavien tuulivoimaloiden nimellisteho on enintään 4,5 MW, napakorkeus enintään 160 m ja kokonaiskorkeus enintään 230 m. Tuulivoimaloiden lisäksi alueille rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille sekä sähköasema.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto 1 (VE 1): Pahkavaaran alueelle toteutetaan noin 42 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto:
Muhoksen Pyhäkosken sähköasemaan uudella noin 71 km pitkällä 110 kV voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Muhoksen Pyhänselän sähköasemaan uudella noin 68 km pitkällä 400 kV voimajohdolla.

Julkaistu 8.5.2015 klo 15.37, päivitetty 17.11.2015 klo 10.28