Östersundomin maa-aines, Helsinki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Östersundomiin, Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueelle, on laadittu yhteinen yleiskaava uuden, kaupunkimaisen asuinalueen rakentamiseksi. Alueen rakentaminen edellyttää maa-ainesten ottoa ja käsittelyä sekä rakentamisesta muodostuvien kaivumaiden välivarastointia ja loppusijoituspaikkoja. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu hankkeelle kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 1 Långkärrsberget
  • Vaihtoehto 2 Hältingberget
  • Vaihtoehto 3 Norrberget
  • Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta Östersundomin kaava-alueella

Arviointohjelma

Arviointiselostus

Yleisötilaisuus

Hankkeen esittelytilaisuus järjestetään tiistaina 21.6.2016 klo 18.00-20.00 Sakarinmäen koululla, Knutersintie 924, 00890 Helsinki.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 16.9.2016 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521  Helsinki. Viitteeksi tulee laittaa Östersundomin maa-aineshanke/YVA/ Leena Eerola.

 

 

Julkaistu 28.8.2015 klo 9.32, päivitetty 27.6.2016 klo 7.44

Julkaisija: