Nuolivaaran tuulipuisto, Kemijärvi, Salla

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Hankekuvaus

Hankkeesta vastaava wpd Finland Oy, kuuluu kansainväliseen uusiutuviin energiamuotoihin keskittyvään wpd-konserniin. wpd Finland Oy kehittää Suomessa useita maatuulivoimahankkeita, joiden kokonaisteho on noin 500 MW. Se suunnittelee tuulipuiston rakentamista Iso-Nuolivaaraan Kuninkaankuusikkoon ja Pahavaaraan Kemijärven kaupungin ja Sallan kunnan alueilla. Nuolivaara sijaitsee noin 25 km Kemijärven keskustasta koilliseen metsäisellä vaara-alueella. Hankealue sijaitsee noin 30 km etäisyydellä Sallan ja Pelkosenniemen kuntakeskuksista. Tuulipuistoalueen maa-alueet ovat Kemijärven yhteismetsän tai Metsähallituksen omistuksessa. Hankealueen pinta-ala on noin 1100 ha.

Hanke koostuu enintään 17 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on 3–5 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 m. Alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto uudelle sähköasemalle, joka voi sijoittua Kemijärven Vuostimoon, Kemijärven Outovaaraan tai Sallan Kursuun. Sähkönsiirto ja liittyminen tapahtuu Koillis-Lapin sähköverkkoon.

Vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Alueelle rakennetaan enintään 17 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 51-85 MW (voimalan roottorin halkaisija 126 m).

Vaihtoehto 2 (VE2): Alueelle rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 45-75 MW (voimalan roottorin halkaisija 131 m).

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

Vaihtoehto A (VEA): Linjaus sijoittuu Hirvas–Nuolen lounaispuolelle, suuntautuen Honkamaan ja Jupuravaaran eteläpuolitse kohti Pirttivaaraa Kemijoen länsipuolelle, jossa linjaus yhdistyy olemassa olevalle 110 kV johtoalueelle.

Vaihtoehto B (VEB): Linjaus sijoittuu Iso Nälkämävaaran ja Keskivaaran länsirinteelle. Linjaus yhdistyy olemassa olevaan 110 kV johtoalueeseen Outojärven ja kunnanrajan välistä.

Vaihtoehto C (VEC): Linjaus sijoittuu Pahavaaran ja Kuninkaankuusikon väliin. Arovaaran eteläpuolella linjaus sijoittuu Tuurajärven pohjoispuolelle. Sahanperän pohjoispuolella linjaus yhtyy olemassa olevalle 2 x 20 kV voimajohtoalueelle, myötäillen sitä Kursunjärven itäpuolelta Kursun sähköasemalle.

Julkaistu 7.7.2015 klo 14.50, päivitetty 8.12.2015 klo 9.18

Julkaisija: