Moikipää-Petolahti tuulivoimapuisto, Korsnäs, Maalahti

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Korsnäsin kunnan Moikipään, Häggvikin ja Korsbäckin kylien sekä Maalahden kunnan Långbackenin ja Petolahden kylien välissä olevalle metsätalousvaltaiselle alueelle. Kyseinen Molpe-Petalaxin tuulivoimapuiston hankealue on alustavan rajauksen mukaan noin 2 300 hehtaarin kokoinen ja sijoittuu sekä Korsnäsin että Maalahden kuntien alueille. Arvioiden mukaan alueen tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Nykyistä metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa ja huollon aikana. VindIn Ab Oy on sopinut alueen vuokraamisesta maanomistajien kanssa.

 

ARVIOINTIOHJELMAAR ARVIOINTIOHJELMA

 

Nähtävillä:

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 11.11.–31.12.2013 virallisilla ilmoitustauluilla

  • Maalahden kunta, Malminkatu 5, Maalahti ja
  • Korsnäsin kunta, Rantatie 4323, Korsnäs

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi lisäksi

  • Maalahden kunnankirjasto, Malminkatu 5, Maalahti ja
  • Korsnäsin kunnankirjasto, Silverbergsvägen 9, Korsnäs

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 2.1.2014 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 Kokkola tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pyydämme liittämään kannanottoon myös yhteystiedot yhteysviranomaisen lausunnon postitusta varten.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 14.11.2013 klo. 17 - 19 Gymnasiet i Petalax, Mamrentie 13. Yleisötilaisuus pidetään ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 17–19 välisenä aikana. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu-, kaavoitus ja YVA-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

 

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka-aikana nähtävillä 23.12.2014 – 17.2.2015 virallisilla ilmoitustauluilla

  • Maalahden kunta, Malminkatu 5, Maalahti ja
  • Korsnäsin kunta, Rantatie 4323, Korsnäs

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös

  • Maalahden kunnankirjastoon , Malminkatu 5, Maalahti ja
  • Korsnäsin kunnankirjastoon, Silverbergsvägen 9, Korsnäs

Yleistötilaisuus:

Arviointiselostusta ja osayleiskaavoitusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 29.1.2015, Petolahden yläasteella, Mamrevägen 9, 66240 Petolahti, klo 16.00-19.00. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua hankkeen suunnittelu-, YVA- ja kaava-aineistoon sekä keskustella hankkeesta vastaavan, konsultin ja yhteysviranomaisen edustajan kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 17.2.2015 mennessä osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/72/07.04/2013. Pyydämme liittämään kannanottoon myös yhteystiedot yhteysviranomaisen lausunnon postitusta varten.

Julkaistu 4.11.2013 klo 12.19, päivitetty 10.8.2015 klo 15.07

Aihealue: