Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto, Vaala

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma on saapunut 26.11.2013

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston YVA-arviointiohjelma

Arviointiohjelma nähtävillä
Arviointiohjelma on nähtävillä Vaalan kunnanvirastolla, Vaalan kirjastossa  ja Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa 9.12.2013–17.1.2014

Kuulemistilaisuus
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.12.2013 Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa ( Vaalantie 14, Vaala,  alkaen klo 17.30). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ELY-keskukseen 17.1.2014 mennessä os. PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään, jos mahdollista,  myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi .  

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena  kuulemisen jälkeen oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto on nähtävillä  Vaalan kunnanvirastolla sekä ELY-keskuksessa  ja lähetetään tiedoksi lausunnon antajille ja mielipiteiden esittäjille.

Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän  osalta. Sähköverkkoon liitytään joko hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla.
Vaihtoehto 0 (VE0):  hankkeen  toteuttamatta jättäminen
Vaihtoehto 1 (VE1):
Rakennetaan alueelle 15  tuulivoimalaa.  Tuulivoimapuiston nimellisteho on 38–75 MW.  Sähköverkkoon liitytään joko hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla. 
Vaihtoehto 2 (VE2):
Rakennetaan alueelle 27 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 68–135 MW. Sähköverkkoon liitytään joko hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla.

Sähköverkkoon liittymisen vaihtoehdot:
Vaihtoehto A

Suora liittyminen olemassa olevaan 110 kV sähkölinjaan Metsälamminkankaalle rakennettavan sähköaseman 1 kautta.
Vaihtoehto B
Nykyisten sähkölinjojen vartta pitkin uusi siirtolinja Metsälamminkangas–Vuolijoki
• Alavaihtoehto B_1: kulku olemassa olevan 110 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 1 – Vuolijoki
• Alavaihtoehto B_2: kulku olemassa olevan 400 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 2 – Vuolijoki
• Alavaihtoehto B_3: kulku olemassa olevan 110 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasemalta 1 kohtaan, jossa olemassa olevat 110 kV ja 400 kV voimajohdot risteävät, josta ,olemassa olevaa 400 kV:n johtokäytävää pitkin Vuolijoelle
Vaihtoehto C
Uusi sähkölinja Manamansalo–Vuolijoki
• Metsälamminkangas siirtolinja Manamansalon sähköasemalle
• Manamansalon sähköasemalta siirtolinja Vuolijoen sähköasemalle

Arviointiselostus on saapunut 19.9.2014

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston YVA-arviointiselostus

Yleisötilaisuus
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 9.10.2014 Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa (osoite Vaalantie 14, Vaala) alkaen klo 17.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Kannanotot 12.11.2014 mennessä
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannaotot tulee toimittaa 12.11.2014 mennessä Kainuun ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena lausuntonsa arviointiselostuksesta hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto pidetään nähtävillä Vaalan kunnanvirastolla sekä Kainuun ELY-keskuksessa.

Julkaistu 2.12.2013 klo 14.48, päivitetty 16.6.2015 klo 13.33

Aihealue:
Julkaisija: