Merkkikallion tuulivoimapuisto, Vaasa, Mustasaari

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

YVA-menettely koskee OX2 Oy:n Merkkikallion tuulivoimapuistohanketta Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueilla. Yhtiö suunnittelee 22 tai enintään 30 tuulivoimalan hanketta Merkkikallion alueelle. Sen etäisyys Vaasan keskustaan on noin 15 km ja Mustasaaren kunnan keskukseen Sepänkylään noin 10 km.Etäisyys rannikkoon on noin 15 kilometriä. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat kylät Kuni, Mullola, Kolkki, Miekka, Taurila ja Voitila. Hankealueen pinta-ala on noin 2 330 hehtaaria. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu valtatien 8 (Kokkolantie) eteläpuolelle. Hankealueen koillispuolella kulkee Larvatie (725), eteläpuolella Merikaarrontie (717) ja länsipuolella Voitbyntie 7175. Hankealue sijoittuu lähes kokonaan metsäalueille. Lähin asutus on noin 1 km päässä. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu mm. myös sähkönsiirto, maakaapeleita, teitä ja huoltorakennuksia. Osana valmistelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 16.6. – 15.8.2014 seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla:

 • Vaasa; kansalaisinfo, Kirjastonkatu 13
 • Vähänkyrön yhteispalvelupiste, Vähänkyröntie 11
 • Mustasaari,Keskustie 4
 • Vöyri, Vöyrintie 18

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös seuraaviin kirjastoihin niiden aukioloaikoina:

 • Mustasaaren pääkirjasto, Koulutie 1
 • Koivulahden kirjasto, Koivulahdentie 2
 • Vöyrin pääkirjasto, Härmäntie 8

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 15.8.2014 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään ti 5.8.2014 Koivulahden nuorisoseurantalolla osoitteessa Veikkaalantie 21. Yleisötilaisuus pidetään ns. ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 16.00–18.00 välisenä aikana. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu-, YVA- ja kaava-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä: 

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka-aikana nähtävillä 11.3. – 17.4.2015 seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla:

 • Vaasa, kansalaisinfo, Kirjastonkatu 13
 • Vähänkyrön yhteispalvelupiste, Vähänkyröntie 11
 • Mustasaari, Keskustie 4
 • Vöyri, Vöyrintie 18

Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös seuraaviin kirjastoihin niiden aukioloaikoina:

 • Mustasaaren pääkirjasto, Koulutie 1
 • Koivulahden kirjasto, Koivulahdentie 2
 • Vöyrin pääkirjasto, Härmäntie 8

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä viimeistään 17.4.2015 mennessä osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostilla kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiselostuskin.

Yleisötilaisuus:

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään ma 16.3.2015 Kuni-Vassorin koululla osoitteessa Kunintie 19. Yleisötilaisuus pidetään ns. ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 17.00–19.00 välisenä aikana. Hankkeen tuloksia esitellään lyhyesti klo 17.30 alkaen.

Julkaistu 11.6.2014 klo 9.19, päivitetty 10.8.2015 klo 14.54

Aihealue: