Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Alkutalven_merisavua_556
Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki

Merenhoidon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelmassa eli merenhoitosuunnitelman kolmannessa osassa arvioidaan nykyisten merenhoitotoimien riittävyyttä ja esitetään uusia toimia eri aloille meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelman toimeenpano tapahtuu vuosina 2016 - 2022. 

Tavoitteena meren hyvä tila

Merenhoidon tavoite Suomessa on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Suomen kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen.

Merenhoitoa suunnitellaan rinnakkain järviä, jokia ja pohjavesiä koskevan vesienhoidon kanssa. Merenhoidon suunnittelu aloitettiin vuonna 2008. 

Tieto meren tilasta ja tavoitteet ohjaavat merenhoitoa

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa. Valtioneuvosto teki päätöksen merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta vuonna 2012. Siinä on arvioitu meren nykytila sekä asetettu tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi ja mittarit tilan seuraamiseksi.

Vuoden 2014 lopussa HELCOMissa käynnistyi HOLASII -hanke, jossa Itämeren maat koostavat Itämeren ympäristön tilaa ja siihen kohdistuvia paineita koskevan holistisen tilanarvion. Arvio valmistuu vuonna 2018 ja EU-jäsenmaat käyttävät sitä merenhoidon suunnittelussa viimeksi vuonna 2012 koottujen meriympäristön tilaa koskevien tietojen päivittämiseen.

Valtioneuvoston päätös (2012) meren nykytilan ja hyvän tilan arvioimisesta sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattoreiden asettamisesta; Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa (pdf, 166 kt).

Päätöksen valmisteluun kuuluva aineisto:

Valtioneuvosto teki päätöksen merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta vuonna 2012:

Päätöksen valmisteluun kuuluva aineisto:

Seurantaohjelmalla kootaan tietoa meren tilasta ja siihen kohdistuvista paineista

Valtioneuvosto päätti merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuonna 2014. Seurantaohjelma koostuu 39 alaohjelmasta, joilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset.

Seurantaa ja siinä käytettäviä menetelmiä koskevia tarkempia tietoja kootaan yhteen seurantaohjelman käsikirjaksi.

Merenhoidon suunnittelu on jatkuva prosessi

Merenhoitosuunnitelman toteutumista tarkastellaan ja suunnitelman kolme osaa tarkistetaan kerran kuudessa vuodessa. Ensimmäinen osa tarkistetaan vuonna 2018, toinen 2020 ja kolmas osa eli toimenpideohjelma vuonna 2021.

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.41, päivitetty 1.3.2016 klo 9.19