Manamansalon tuulivoimapuisto, Vaala

Diaarinumero KAIELY/25/07.04/2013
Hankkeesta vastaava TuuliSaimaa Oy, Snellmaninkatu 3, 53100 LAPPEENRANTA
Yhteyshenkilö Projektipäällikkö Oskari Pylkkönen, puh. 050 405 9450
Konsultti AIRIX Ympäristö Oy, Uudenmaankatu 19 A, 20700 TURKU
Yhteyshenkilö Projektipäällikkö Mika Manninen, puh. 010 241 4455
Yhteysviranomainen Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI
Yhteyshenkilö Ylitarkastaja Liisa Korhonen, puh. 0295 023 776
Tila Vireillä

Arviointiohjelma on saapunut 26.11.2013

Manamansalon  tuulivoimapuiston YVA-arviointiohjelma


Arviointiohjelma nähtävillä
Arviointiohjelma on nähtävillä Vaalan kunnanvirastolla, Vaalan kirjastossa  ja Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa 9.12.2013 - 17.1.2014

Kuulemistilaisuus
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.12.2013 Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa ( Vaalantie 14, Vaala,  alkaen klo 17:30). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ELY-keskukseen 17.1.2014 mennessä os. PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään, jos mahdollista,  myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi . 

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena  kuulemisen jälkeen oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto on nähtävillä  Vaalan kunnanvirastolla sekä ELY-keskuksessa  ja lähetetään tiedoksi lausunnon antajille ja mielipiteiden esittäjille.

Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän osalta. Sähköverkkoon liitytään joko Metsälamminkankaan hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla.
Vaihtoehto 0 (VE0): hankkeen toteuttamatta jättäminen

Vaihtoehto 1 (VE1):
Rakennetaan alueelle 15 tuulivoimalaa.  Tuulivoimapuiston nimellisteho on 38-75 MW.  Sähköverkkoon liitytään joko Metsälamminkankaan hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla.
 
Vaihtoehto 2 (VE2):
Rakennetaan alueelle 18 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 45-90 MW. Sähköverkkoon liitytään joko Metsälamminkankaan hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla. 
Sähköverkkoon liittymisen vaihtoehdot:

Vaihtoehto A
Suora liittyminen olemassa olevaan 110 kV sähkölinjaan Metsälamminkankaalle rakennettavan sähköaseman 1 kautta.
- Alavaihtoehto A_1: Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> Metsälamminkangas sähköasema 1
- Alavaihtoehto A_2: Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> eteläinen liityntäpiste olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon
- Alavaihtoehto A_3: Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> pohjoinen liityntäpiste olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon

Vaihtoehto B
Nykyisten sähkölinjojen vartta pitkin uusi siirtolinja Metsälamminkangas – Vuolijoki
- Alavaihtoehto B_1: kulku olemassa olevan 110 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 1 – Vuolijoki
*Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> Metsälamminkangas sähköasema 1 /       Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> eteläinen liityntäpiste olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon
- Alavaihtoehto B_2: kulku olemassa olevan 400 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 2 – Vuolijoki
           *Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> Metsälamminkangas sähköasema 2
- Alavaihtoehto B_3: kulku olemassa olevan 110 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 1 -> kohtaan, jossa olemassa olevat 110 kV ja 400 kV voimajohdot risteävät, josta olemassa olevaa 400 kV:n johtokäytävää pitkin Vuolijoelle
*Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> Metsälamminkangas sähköasema 1 /
  Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> eteläinen liityntäpiste olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon

Vaihtoehto C
Uusi sähkölinja Manamansalo – Vuolijoki
 -     Metsälamminkangas siirtolinja Manamansalon sähköasemalle
           -    Manamansalon sähköasemalta siirtolinja Vuolijoen sähköasemalle

 

Julkaistu 3.12.2013 klo 10.27, päivitetty 16.6.2015 klo 13.48

Aihealue:
Julkaisija: