Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke, Utajärvi

Diaarinumero POPELY/1343/2015
Hankkeesta vastaava Maaselän Tuulipuisto Oy c/o Tornator Oyj, Äyritie 8D, 01510 Vantaa
Yhteyshenkilö Raino Kukkonen, puh. 050 468 8533, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Yhteyshenkilö Kirsi Lehtinen, puh. 040 722 4104, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86 90101 Oulu (Veteraanikatu 1)
Yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Hanke

Maaselän Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Utajärven kunnassa sijaitseville Maaselän ja Hepoharjun alueille. Tavoitteena on toteuttaa noin 37 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto, jossa Maaselän alueelle sijoittuisi noin 18 ja Hepoharjun alueelle noin 19 tuulivoimalaa. Suunnittelualueiden olosuhteista on laadittu Suomen Tuuliatlas –tietojen perusteella maaston muodot huomioon ottava tuulisuusmallinnus, jota on käytetty apuna voimaloiden alustavan sijoitussuunnitelman laadinnassa. Alustavassa sijoitussuunnittelussa on otettu huomioon myös etäisyys asutukseen, ympäristökohteisiin, tiestöön ja suunnittelualueen rajaan. Tuulivoima-alueen muiden rakenteiden (huoltotiet, maakaapelit, muuntoasema) sijainnit suunnitellaan, selvitetään ja arvioidaan arviointimenettelyn aikana.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto 1 (VE 1): Maaselän ja Hepoharjun alueille toteutetaan noin 37 tuulivoimalaa
Vaihtoehto 2 (VE 2): Maaselän alueelle toteutetaan noin 18 tuulivoimalaa
Vaihtoehto 3 (VE 3): Hepoharjun alueelle toteutetaan noin 19 tuulivoimalaa

Sähkönsiirto:
Muhoksen Pyhäkosken sähköasemaan uudella noin 41 km pitkällä 110 kV voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Muhoksen Pyhänselän sähköasemaan uudella noin 39 km pitkällä 400 kV voimajohdolla.

Julkaistu 8.5.2015 klo 14.06, päivitetty 17.11.2015 klo 10.31