Luontotyyppien uhanalaisuus

AJANKOHTAISTA

Luontotyyppien toisen uhanalaisuusarvioinnin esittelytilaisuus 8.4.2016:

Merenrantakallio_AnneRaunio
Kuva: Anne Raunio

Suomen luontotyyppien uhanalaisuutta tarkasteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2008, jolloin arvioitiin noin 380 luontotyyppiä kansallisesti kehitetyllä menetelmällä. Ensimmäisen arvioinnin mukaan hieman yli puolet luontotyypeistämme on uhanalaisia. Uhanalaisten luontotyyppien osuus oli suurin perinnebiotoopeissa, metsissä ja soissa.

Luontotyyppien uhanalaisuutta tarkastellaan toistamiseen 2016–2018. Luontotyyppejä erotetaan hieman aiempaa enemmän, noin 430, ja arvioinnissa sovelletaan uusia, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämiä kriteerejä. Uhanalaisuutta arvioidaan kahdeksassa asiantuntijaryhmässä: Itämeri, rannikko, sisävedet, suot, metsät, kalliot, perinnebiotoopit ja tunturit.

Lisätietoja

Erikoistutkija Tytti Kontula, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 294, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 547, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 6.5.2013 klo 13.56, päivitetty 14.4.2016 klo 15.47