Louhun-Möksyn tuulivoimahanke, Alajärvi ja Kyyjärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 22.8. – 4.10.2013Alajärven kaupungin, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi ja Kyyjärven kunnan, Honkalehdontie 8, 43700 Kyyjärvi, virallisilla ilmoitustauluilla, ja myös yleisön nähtävänä Alajärven kaupunginkirjastossa Kirkkotie 7 ja Kyyjärven pääkirjastossa Koulutie 4 samana aikana.

Mielipiteen esittäminen:  Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä viimeistään 4.10.2013 mennessä osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostilla kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. ELY-keskukseen saapuneiden mielipiteiden ja lausuntojen esittäjät saavat postitse tiedoksi keskuksen lausunnon arviointiohjelmasta. Postiosoite on liitettävä mukaan. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee myös yleisesti nähtäville edellä mainittuihin nähtävilläolopaikkoihin sekä verkkosivulle kuukauden päästä mielipiteiden ja lausuntojen määräajasta. Linkki YVA- konsultin karttapalautejärjestelmään on http://map.ramboll.fi/louhumoksy/ .

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuuspidetään keskiviikkona 28.8.13 Alajärven Uusikylän koululla Uusikyläntie 190, 62900 Alajärvi. Kahvia tarjoillaan klo 17:30 alkaen ja tilaisuus alkaa klo 18:00.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka-aikana nähtävillä 17.3.–9.5.2014 Alajärven kaupungin, Alvar Aallon tie 1, 62900 ALAJÄRVI ja Kyyjärven kunnan, Honkalehdontie 8, 43700 KYYJÄRVI, virallisilla ilmoitustauluilla, ja samana aikana myös nähtävänä aukioloaikana Alajärven kaupunginkirjastossa Kirkkotie 7 ja Kyyjärven pääkirjastossa Koulutie 4.

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 9.5.2014 mennessä osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostilla kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimitta-maan myös Word-tiedostona. Esittäjät saavat postitse tiedoksi ELY-keskuksen lausunnon arvioin-tiselostuksesta jos osoite on liitetty mukaan.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee myös yleisesti nähtäville verkkosivulle ja kuntien virallisille ilmoitustauluille kahden kuukauden päästä mielipiteiden ja lausuntojen määrä-ajasta

Yleisötilaisuus:

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 10.4.2014 Alajärven Uusikylän koululla Uusikyläntie 190, 62900 ALAJÄRVI. Kahvia tarjoillaan klo 17:30 alkaen, tilaisuus alkaa klo 18:00.

Julkaistu 16.8.2013 klo 8.46, päivitetty 30.9.2014 klo 15.38

Aihealue: