Limingan biokaasulaitoksen laajennushanke, Liminka

Diaarinumero POPELY/3725/2015
Hankkeesta vastaava Jahotec Oy
Yhteyshenkilö Jarmo Ahola, puh. 020 755 8585, etunimi.sukunimi@jahotec.fi
Konsultti Mikko Ahokas Consulting Oy
Yhteyshenkilö Mikko Ahokas, puh. 040 5025 249, etunimi.sukunimi@macon.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yhteyshenkilö Heli Törttö, puh. 0295 038 429, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Hankkeen kuvaus

Jahotec Oy suunnittelee Limingassa Lännentiellä sijaitsevan biokaasulaitoksen laajentamista. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa olemassa olevan biokaasulaitoksen vuosittaista käsittelykapasiteettia sekä laajentaa laitokselle nykyisin tulevan biohajoavan materiaalin vastaanottoa koskemaan myös muita teollisuuden, yhdyskuntien sekä maatalouden sivutuotteita.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto VE 0: Nykyinen toiminta jatkuu: 10 000 tonnia vuodessa (vireillä oleva ympäristölupahakemus 19 000 tonnia vuodessa) yhdyskuntien jätevesilietteitä ja maatalouden lietteitä käsittelevä laitos; biokaasu sähköksi ja lämmöksi, mädätysjäännös peltolevitykseen. 

Vaihtoehto VE 1: Laajennus 60 000 tonnia vuodessa kaikkia biokaasulaitokseen soveltuvia materiaaleja käsittelevä laitos, kaasunjalostus, kaasu hyödynnetään osittain liikennekäytössä tai CHP-tuotannossa: 2-linjainen, jossa lopputuotteina fosforipitoinen kompostoitu humus tai kuivattu rae sekä typpipitoinen ravinneliuos.

Vaihtoehto VE 2: Laajennus 120 000 tonnia vuodessa kaikkia biokaasulaitokseen soveltuvia materiaaleja käsittelevä laitos, kaasunjalostus, kaasu hyödynnetään osittain liikennekäytössä tai CHP-tuotannossa: 2-linjainen, jossa lopputuotteina fosforipitoinen kompostoitu humus tai kuivattu rae sekä typpipitoinen ravinneliuos.

Julkaistu 10.11.2015 klo 9.07, päivitetty 15.2.2016 klo 14.37