Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Ajankohtaista RSS

Liiterin tilastoja päivitetty ja korjattu

25.5.2016
Seuraaviin tilastoihin on päivitetty uusia vuosia: Kauppojen ja koulujen saavutettavuus 2014, Liikenne-teeman tilastot, Kaavoitus- ja Rakentamisen suunnitelmallisuus-teemojen tilastoja vuodelta 2015 UUDyn, PIRy, POPyn, KAIyn ja LAPyn alueelta. Työllisten osuus työvoimasta ja työttömien osuus -tilastojen virheelliset tiedot on korjattu.

Uusia tilastoja on päivitetty Rakentamisen suunnitelmallisuus -teemassa

20.4.2016
Seuraaviin tilastoihin on päivitetty uusia vuosia: vähittäiskaupat 2014, osa Asuminen ja Rakennukset -teemojen tilastoista 2014, Kulttuuriympäristö -teeman tilastot 2015, osa Yhdyskuntarakenne -teeman tilastoista 2014 sekä Kaavoitus- ja Rakentamisen suunnitelmallisuus-teemojen tilastoja KASyn alueelta vuodelta 2015. Uusia tilastoja Rakentamisen suunnitelmallisuus -teemaan: poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, rakentaminen ja väestö asemakaava-alueilla ja niiden lievealueilla.

Aluemuutokset 2015–2016 löytyvät nyt Liiteristä

10.2.2016
Aluemuutokset 2015–2016 tehty järjestelmään. 1.1.2016 Jalasjärvi liittyi Kurikkaan, Nastola Lahteen, Hämeenkoski Hollolaan ja Köyliö Säkylään. Lisäksi Vaala vaihtoi seutukuntaa, maakuntaa ja ELY-keskusta. Tilastot hallinnollisilta alueilta on laskettu kaikilta vuosilta uusien aluejakojen mukaisesti. Pienempiä kuntien rajamuutoksia ei ole huomioitu hallinnollisten alueiden tiedoissa. Toiminnallisten ja omien rajausten tilastoissa on huomioitu Alavuden ja Ähtärin rajansiirto sekä Orimattilan ja La

 

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri sisältää muun muassa:

  • Yli 1 000 tilastoa, satoja karttatasoja
  • Kattavan tietosisällön ja uusia valtakunnallisia kaava-aineistoja
  • 20 000 asemakaavan seurantalomaketta
  • Työtiloja ja jakamismahdollisuuksia


Liiteri palvelee viranomaisia ja yrityksiä, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa.

Palvelu on hyödyllinen myös opiskelijoille ja tutkijoille. Uutena käyttäjryhmänä ovat kansalaiset. Elinympäristöstään kiinnostunut kansalainen voi hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristönsä lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta.

Esimerkki Liiterin sisällöstä: kuntateemakartta vuonna 2013 valmistuneista rakennuksista.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=alu_tuki]
  • Puhelin: 0295 251 066 (arkisin klo 9.00-15.00)
Julkaistu 26.4.2016 klo 14.19, päivitetty 26.4.2016 klo 14.18