Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Ajankohtaista RSS

Havaintoja vuoden 2015 Kaavoituksen seurannasta - blogiteksti julkaistu Sateen varjolla -blogissa

18.10.2016
Havaintoja vuoden 2015 Kaavoituksen seurannasta Sateen varjolla -blogissa: yleiskaavoitus lisääntynyt, MAL-seuduilla kaavoitettu uusi asumisen kerrosala lisääntynyt, poikkeamispäätökset vähentyneet

Uusia tilastoja sekä tilastoja ja alueita päivitetty Liiteriin

29.9.2016
Liiteriin on lisätty uusia tilastoja liikenneonnettomuuksista, samalla Tieliikenteen teemarakennetta on muokattu. Liikkuminen ja liikenne -teeman sekä Yhdyskuntarakenteen eheys -teeman tilastoihin on myös lisätty uusia vuosia. Karttatasoihin on lisätty uusi teema "Väestö", josta löytyvät nyt väestöön liittyvät karttatasot. Tilastoihin lisätty uusia vuoden 2015 toiminnallisia aluejakoja (taajamat ja haja-asutusalue, tiheä ja harva taajama, taajamien asuinalueet, kylät).

Osoitehaku nyt Liiterissä

19.9.2016
Liiteriin on lisätty uusi osoitehaku –toiminto. Se tarjoaa yhdessä Rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) kanssa paljon uusia käyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi osoitehaun avulla löytyy helposti oikea rakennus ja rakennusrekisteristä voi tarkastella rakennusten ominaisuustietoja.

 

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri sisältää muun muassa:

  • Yli 1 000 tilastoa, satoja karttatasoja
  • Kattavan tietosisällön ja uusia valtakunnallisia kaava-aineistoja
  • 20 000 asemakaavan seurantalomaketta
  • Työtiloja ja jakamismahdollisuuksia


Liiteri palvelee viranomaisia ja yrityksiä, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa.

Palvelu on hyödyllinen myös opiskelijoille ja tutkijoille. Uutena käyttäjryhmänä ovat kansalaiset. Elinympäristöstään kiinnostunut kansalainen voi hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristönsä lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta.

Esimerkki Liiterin sisällöstä: kuntateemakartta vuonna 2013 valmistuneista rakennuksista.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=alu_tuki]
Julkaistu 26.4.2016 klo 14.19, päivitetty 31.8.2016 klo 15.47