Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Ajankohtaista RSS

Osoitehaku nyt Liiterissä

19.9.2016
Liiteriin on lisätty uusi osoitehaku –toiminto. Se tarjoaa yhdessä Rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) kanssa paljon uusia käyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi osoitehaun avulla löytyy helposti oikea rakennus ja rakennusrekisteristä voi tarkastella rakennusten ominaisuustietoja.

Liiterin tilastoja päivitetty

30.8.2016
Kaavoitus- ja Rakentamisen suunnitelmallisuus-teemojen tilastoja vuodelta 2015 on lisätty VARyn, POSyn ja HAMyn alueelta. Lisäksi nyt on saatavissa em. teemojen tiedot myös koko maan tasolta. Väestön kokonaismuutos-tilastoihin on lisätty uusia vuosia.

Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaarin ohjelma julkaistu

22.8.2016
Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaari järjestetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) yhteistyönä tiistaina 20.9.2016. Seminaarin ohjelma on nyt julkaistu SYKEn Koulutukset-sivustolla. Muistathan ilmoittautua mukaan!

 

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri sisältää muun muassa:

  • Yli 1 000 tilastoa, satoja karttatasoja
  • Kattavan tietosisällön ja uusia valtakunnallisia kaava-aineistoja
  • 20 000 asemakaavan seurantalomaketta
  • Työtiloja ja jakamismahdollisuuksia


Liiteri palvelee viranomaisia ja yrityksiä, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa.

Palvelu on hyödyllinen myös opiskelijoille ja tutkijoille. Uutena käyttäjryhmänä ovat kansalaiset. Elinympäristöstään kiinnostunut kansalainen voi hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristönsä lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta.

Esimerkki Liiterin sisällöstä: kuntateemakartta vuonna 2013 valmistuneista rakennuksista.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=alu_tuki]
Julkaistu 26.4.2016 klo 14.19, päivitetty 31.8.2016 klo 15.47