Lavakorven tuulivoimahanke, Oulu

Diaarinumero POPELY/1341/2015
Hankkeesta vastaava Lavakorven tuulipuisto Oy c/o Tornator Oyj, Äyritie 8D, 01510 Vantaa
Yhteyshenkilö Raino Kukkonen, puh. 050 468 8533, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Yhteyshenkilö Kirsi Lehtinen, puh. 040 722 4104, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu (Veteraanikatu 1)
Yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, eunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Hanke

Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Oulun kaupungin itäosaan. Alue sijaitsee entisen Ylikiimingin kunnan Ala-Vuoton kylän tuntumassa. Suunnittelualueen olosuhteista on laadittu Suomen Tuuliatlas –tietojen perusteella maaston muodot huomioon ottava tuulisuusmallinnus, jota on käytetty apuna voimaloiden alustavan sijoitussuunnitelman laadinnassa. Alustavassa sijoitussuunnittelussa on otettu huomioon myös etäisyys asutukseen, ympäristökohteisiin, tiestöön ja suunnittelualueen rajaan. Tuulivoima-alueen muiden rakenteiden (huoltotiet, maakaapelit, muuntoasema) sijainnit suunnitellaan, selvitetään ja arvioidaan arviointimenettelyn aikana.

Vaihtohedot

Vaihtoehto 0 (VE 0) : Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto 1: Alueelle rakennetaan noin 60 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Kunkin voimalan nimellisteho on enintään 4,5MW, napakorkeus on enintään 160 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 230 metriä.

Sähkönsiirto:
Vaihtoehto A: Muhoksen Pyhäkosken sähköasemaan uudella noin 39 km pitkällä 110 kV voimajohdolla tai Muhoksen Pyhänselän sähköasemaan uudella noin 35 km pitkällä 400 kV voimajohdolla.
Vaihtoehto B: Muhoksen Pyhäkosken sähköasemaan uudella noin 58 km pitkällä 110 kV voimajohdolla tai Muhoksen Pyhänselän sähköasemaan uudella noin 55 km pitkällä 400 kV voimajohdolla.

Julkaistu 8.5.2015 klo 15.25, päivitetty 17.11.2015 klo 10.30