Lavakorven tuulivoimahanke, Oulu

Diaarinumero POPELY/1341/2015
Hankkeesta vastaava Lavakorven tuulipuisto Oy c/o Tornator Oyj, Äyritie 8D, 01510 Vantaa
Yhteyshenkilö Raino Kukkonen, puh. 050 468 8533, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Yhteyshenkilö Kirsi Lehtinen, puh. 040 722 4104, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu (Veteraanikatu 1)
Yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, eunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hanke

Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Oulun kaupungin itäosaan. Alue sijaitsee entisen Ylikiimingin kunnan Ala-Vuoton kylän tuntumassa. Suunnittelualueen olosuhteista on laadittu Suomen Tuuliatlas –tietojen perusteella maaston muodot huomioon ottava tuulisuusmallinnus, jota on käytetty apuna voimaloiden alustavan sijoitussuunnitelman laadinnassa. Alustavassa sijoitussuunnittelussa on otettu huomioon myös etäisyys asutukseen, ympäristökohteisiin, tiestöön ja suunnittelualueen rajaan. Tuulivoima-alueen muiden rakenteiden (huoltotiet, maakaapelit, muuntoasema) sijainnit suunnitellaan, selvitetään ja arvioidaan arviointimenettelyn aikana.

Vaihtohedot

Vaihtoehto 0 (VE 0) : Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto 1: Rakennetaan 59 nimellisteholtaan 4,5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on enintään 167 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 235 metriä.

Sähkönsiirto
Vaihtoehto A: Tuulivoimapuiston sähköasema liitetään yleiseen sähköverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai yhäselän sähköasemalla. Liittyminen Pyhäkosken sähköasemaan tapahtuu uudella noin 38 km pituisella 110 kV:n voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Pyhänselän sähköasemaan uudella noin 35 km pituisella 400 kV:n voimajohdolla.
Vaihtoehto B: Tuulivoimapuiston sähköasema liitetään yleiseen sähköverkkoon Muhoksen Pällin sähköasemalla. Liittyminen sähköasemaan tapahtuu uudella noin 37 km pitkälla 110 kV:n voimajohdolla, joka sijoitetaan omaan uuteen johtokäytävään.

Julkaistu 10.6.2016 klo 15.14, päivitetty 27.6.2016 klo 12.18