Länsi-Toholammin tuulivoimapuisto, Toholampi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Tuulivoimayhtiö wpd Finland Oy ja Scandinavian Wind Energy SWE Oy suunnittelevat 29–34 tuulivoimalan suuruisen maatuulivoimapuiston rakentamista Toholammin kunnan länsiosaan, lähimmillään vajaan 4 kilometrin etäisyydelle Toholammin keskustasta lounaaseen. Tuulipuiston sähkönsiirto hoidettaisiin joko etelän suuntaan Lestijärven koontiasemalle rakennettavalla uudella ilmajohdolla tai uudella sähkönsiirtoyhteydellä Lestijoen yli/ali Toholampi-Lestijärven tuulipuiston kautta Uusnivalan sähköasemalle.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:  

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat nähtävillä seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla 2.9. – 18.10.2013

  • Toholammin kunta, Lampintie 5, Toholampi ja
  • Kannuksen kaupunki, Asematie 1, Kannus

Kuulutus ja arviointiohjelma on myös  yleisön nähtävänä

  • Toholammin kaupunginkirjastossa, Kirkkotie 2, Toholampi ja
  • Kannuksen kaupunginkirjastossa, Valtakatu 27, Kannus.

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 18.10.2013 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 Kokkola  tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 17.9.2013 Toholammin kunnantalolla, Lampintie 5, Toholampi  klo 14-17. Tilaisuudessa on yhteinen yleisötilaisuus –osuus ja sen jälkeen on mahdollista keskustella hankkeesta toimijan, kaavoittajan, konsultin sekä YVA-menettelyn yhteysviranomaisen kanssa.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka-aikana nähtävillä seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla 25.3.–12.5.2015

  • Toholammin kunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi,
  • Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi ja
  • Kokkolan kaupunki, Kauppatori 5, 67100 Kokkola

Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan yleisön nähtäville myös

  • Toholammin pääkirjastoon, Kirkkotie 2, 69300 Toholampi,
  • Lestijärven kirjastoon, Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi ja
  • Kokkolan kaupunginkirjastoon, Isokatu 3, 67100 Kokkola.

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 12.5.2015 mennessä osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/56/07.04/2013.

Yleisötilaisuus:

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 29.4.2015 klo 14.30 Toholammin kunnantalolla, kulttuurisalissa, Lampintie 5, Toholampi. Kahvitarjoilu klo 14.00.

Julkaistu 30.8.2013 klo 13.46, päivitetty 10.8.2015 klo 15.12

Aihealue: