Laivakankaan kaivoshanke, Raahe

Diaarinumero PPO-2006-R-5-53
Hankkeesta vastaava Nordic Mines AB
Yhteyshenkilö Michael Nilsson, puh. +46 18 843 4500, Peter Finnäs, puh. (08) 229 400, 050 338 5870
Konsultti Lapin Vesitutkimus Oy
Yhteyshenkilö Olli Salo, puh. (016) 331 0800, 0400 124 996
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, PL 124, 90101 Oulu
Yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa, puh. 020 490 6174, 040 724 4385, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [tuukka.pahtamaa]
Tila Päättynyt

Hanke

Laivakankaan kaivoshankkeen tarkoituksena on hyödyntää Laivakankaan kultaesiintymää. Hankkeessa louhitaan malmia avolouhoksista sekä rakennetaan rikastamo ja muut toiminnot, kuten varastointialueet sivukiville, malmille ja rikastushiekalle sekä tulotie ja sähkölinja. Hanke edustaa laajamittaista kaivostoimintaa 2 miljoonan malmitonnin vuosittaisella louhinnalla. Rakennettavat alueet ovat yhteensä noin 6-7 km2 ilman kaivosalueen ulkopuolista infrastruktuuria. Louhosten syvyys tulisi olemaan n. 150-200 m, jonka jälkeen avolouhinnan taloudellisuus tulee kriittisemmäksi. Kaivoshanke sijoittuu 15 km Raahen kaupungin keskustasta kaakkoon. Esiintymä on kokonaisuudessaan Raahen kaupungin alueella.

Vaihtoehdot

Päätoimintojen sijoitusvaihtoehdot ovat seuraavat: sivukivialue L

Vaihtoehto 1: sivukuvialue Lylynnevalle, sekundäärimalmi louhoksen pohjoispuolelle, rikastamo Laivavaaran laen eteläpuolelle ja rikastushiekka-allas Vasannevalle. Vesivarastoallas Iso-Hattulammella.

Vaihtoehto 2: sivukivialue Ojastennevalle, sekundäärimalmi louhoksen itäpuolelle, rikastushiekka-allas Hourunnevalle, rikastamo ja vesivarastoallas kuten VE 1:ssä.

Vaihtoehto 3: kuten VE 1, mutta rikastushiekalle käytettäisiin ns. pastatekniikkaa, jossa rikastushiekasta poistettaisiin vesi tehokkaasti sakeuttamalla. Eroja myös sivukivialueessa.

Raakavesi otettaisiin kaikissa vaihtoehdoissa Raahen Vesi Oy:n vesijohtoverkosta.  Pintavalutuskentiltä poistuva vesi johdettaisiin luonnonvesistöön, joko Tuoreenmaanojaan, Kuljunlahteen tai suoraan Pohjanlahteen.

Tievaihtoehtoja valittiin jatkotarkasteluun 3.

Vaihtoehto 0: hanke jätettäisiin toteuttamatta.

Julkaistu 9.10.2013 klo 13.35, päivitetty 18.12.2015 klo 12.49