Kuntien arvokkaat luontotyypit

 

 

Kampanjan avaus keväällä 2011

Kuntien arvokkaat luontotyypit on viestintäkampanja, jonka ensimmäisessä vaiheessa lähetettiin kaikkiin Suomen ja Ahvenanmaan kuntiin ja maakuntiin kirje arvokkaiden luontotyyppien säilyttämisen puolesta. Kirjeisiin liitettiin tältä sivulta pdf-tiedostoina löytyviä arvokkaiden luontotyyppien kuvailulehtisiä. 

Kirjeen allekirjoittivat ympäristöministeri Paula Lehtomäki, asuntoministeri Jan Vapaavuori, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi, Ahvenanmaan maakuntahallituksen sosiaali- ja ympäristöministeri Katrin Sjögren ja Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kirjeen tavoitteena on innostaa kuntia ja kuntapäättäjiä omaehtoiseen lähiluonnon vaalimiseen. Juuri kunnissa on paras paikallinen asiantuntemus oman alueen luonnon erityispiirteistä. Luonnolla on keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoinnissa, minkä lisäksi se tarjoaa perustan yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Keinot luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat monelta osin kuntien käsissä, sillä kunnilla on mahdollisuus yhdistää maankäytön suunnittelu ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö arkipäivän päätöksenteossa.

Suomessa on monta esimerkkiä siitä, että pitkäjänteisillä ja oikein kohdistetuilla toimenpiteillä pystytään hidastamaan luonnon monimuotoisuuden katoa. Näitä esimerkkejä toivomme lisää.

Alueellista tiedotusta syksyllä 2011 ja keväällä 2012

Kampanjan toisessa vaiheessa arvokkaista luontotyypeistä tiedotettiin alueellisesti valtakunnallisille sekä alueellisile tiedotusvälineille ja pyrittiin aktivoimaan lehdistö kirjoittamaan luontotyypeistä ja niiden merkityksestä kuntalaisille. Alueelliset verkkosivut ja tiedotteet löytyvät oikein palstan linkeistä.

Lisää kampanjamateriaalia syksyllä 2012

Syyskuussa 2012 toteutettiin kampanjan kolmas vaihe, jossa kunnanjohtajille ja kunnanhallitusten puheenjohtajille lähetettiin kortti muistutukseksi kevään 2011 kampanjasta ja luontotyyppien turvaamisen tärkeydestä. Samanaikaisesti tehtiin kuntien ja ja esimerkiksi opettajien käyttöön lisää luontotyypeistä kertovaa materiaalia; julisteita ja postikortteja. 

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille lähetettiin kirje, jossa kerrotaan uusista materiaaleista ja ELY-keskusten luonnonsuojeluväelle sekä luontojärjestöille tiedotettiin asiasta. Ympäristön- ja luonnonsuojeluväen toivotaan levittävän tietoa vapaasti käytettävissä olevista materiaaleista mm. kouluille. Materiaalipakki sai kuvailulehtisten lisäksi julisteita ja postikortteja. 

Materiaalipakki

Voit tulostaa ja käyttää kuvailulehtisiä ja julisteita vapaasti.

Julisteet

Ohessa neljä samanlaista, eri luontotyyppikuvalla olevaa julistetta (pdf). Tulosta vapaasti käyttöösi tai jakeluun.

Postikortit 

Ohessa malli neljästä eri luontotyyppipostikortista (pdf). Pyydä painettuja kortteja käyttöösi Marja Pylvänäiseltä SYKEstä.

 

 

Luontotyyppien kuvailulehtiset

Kuvailulehtiset ovat pdf-tiedostoja. Osa niistä on käännetty ruotsiksi. 

Ahvenanmaa

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

 

 

Etelä-Savo

Kanta-Häme

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kymenlaakso

Lappi

 

 

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

 
 

Päijät-Häme

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

 

Lisätietoja

Kuntakirjekampanja: vanhempi suunnittelija Marja Pylvänäinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 529, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuntien luontotyypit: ryhmäpäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 547, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

Julkaistu 22.4.2013 klo 9.50, päivitetty 26.4.2017 klo 9.47